Klik venligst
POLITIK 2022-11-23 KL. 21:55

”Snålaste budgeten sen storkommunen bildades”

Av Rickard Gustafsson

Alliansens budget för 2023 hade redan på förhand stöd av SD och klubbades utan tillägg. Men det hindrade inte främst S och LP att i flera timmar debattera och övertrumfa varandra i beskrivningar om hur svagt och uselt budgetförslaget var med varningar för konsekvenserna kring utebliven skattehöjning och tömningen av kassakistan.

”Snålaste budgeten sen storkommunen bildades”
Att Alliansen skulle få igenom sin budget för 2023 var en ren formalitet. Sverigedemokraterna ställde sig helt och hållet bakom den under budgetfullmäktige. Foto: Rickard Gustafsson

Strax före 22.00 på tisdagskvällen klubbades Alliansens budget, utan några tillägg, och krutröken lade sig i Laholms teater.

Eller krutrök och krutrök – debatten lyfte aldrig riktigt. Trots att partierna, på vänsterkanten, försökte ge sig på att dela ut snytingar lät de efterhand mest som en LP-skiva som hackade.

Roland Norrman (M) inledde med att beskriva att Alliansens budget kan uppfattas som svag i förhållande till tidigare års resultat, men påminde samtidigt om att den läggs i en svår tid med inflation och kostnadsökningar i samhället samt krig i Europa.
Budgeten innehåller både besparingar (10 miljoner nästa år och ytterligare 25 nästkommande år) och satsningar och nämnderna lovas full kompensation för höjda pensioner och löneökningar men även 27 miljoner extra för att stärka Socialnämnden.

Finansieringen sker delvis med sparade pengar i kassakistan.
– För att klara resultatmålet kommer vi att ta 64 av drygt 90 miljoner ur kommunens reserver. Alternativet hade varit skattehöjning och det är något vi vill ta till först 2024, men bara om det behövs, sa Norrman.

Användningen av kassareserven fick Socialdemokraternas Kjell Henriksson att gå till angrepp. Han kallade budgeten för en ”bottennotering” och ”den snålaste budgeten sen storkommunen bildades” (1971).
– Nu har verkligheten hunnit i fatt Alliansen och nu finns inga fler livlinor att ta till. Utan att blinka är man beredda att tömma kommunens reserver. Nu finns inga hämningar kvar, sa Henriksson vars parti ville höja skatten med 52 öre och utöka SON:s och BUN:s budget.

Främsta kritiken handlade dock inte om finanserna utan misslyckanden i att leverera resultat i verksamheten.
– Alliansen prioriterar tydligen den finansiella målsättningen, trots att resultaten har helt fel kurs, sa Henriksson och påpekade brister inom både skola, vård och omsorg och ifrågasatte om Alliansen på fullaste allvar tror att resultaten blir bättre genom besparingar.

Laholms största parti, Sverigedemokraterna, hade inte lyckats prestera något som helst eget budgetförslag och gick därmed in i fållan som direkt stödparti till Alliansens budget.
Det fick S-nestorn Ove Bengtsson att reagera.
– De 18 (Alliansens mandat) har fått stöd av SD. Så det där med att vara opposition försvann redan på första sammanträdet.
SD:s Peter Berndtson förklarade det med att de inte fått ut handlingar i tid för att kunna presentera ett seriöst budgetförslag och krävde bättre framförhållning.


Laholmspartiets Bertil Johansson har många ord i sin strupe och talar gärna ofta och länge i fullmäktiges talarstol. Foto: Rickard Gustafsson


Laholmspartiet och Bertil Johansson, som föreslagit en skattehöjning på 1 krona, var precis som vanligt mest frekvent i talarstolen och delade ut frän kritik.
– Det här är den 40:e budgeten jag är med om och det är den absolut sämsta jag någonsin sett. De försöker stjäla ur spargrisen. Det är en gredelin smet som styr kommunen och det går inte att springa ifrån verkligheten, sa Johansson och menade att budgeten inte kommer hålla utan skattehöjning och att de svagaste i samhället kommer att få lida.

Enda gången det på riktigt hettade till i debatten var i replikskiftena mellan Jörgen Nilsson (KD) och Kjell Henriksson (S) när Nilsson pläderade för att tiden inte var inne för en skattehöjning.
– En skattehöjning på 50 öre eller mer hade gjort jobbet för oss politiker mycket lättare. Vi hade inte behövt anstränga oss det minsta för att hitta luft i systemen. Men en hastig skatteökning kommer inte att gagna våra kommuninvånare. De behöver sina pengar nu. Det har blivit dyrt att leva, allt för dyrt.

Orden ”luft i systemen” fick Henrikssons topplock att flyga i luften och bad Nilsson flertalet gånger precisera vad han menade med tanke på kommande besparingar och den bistra ekonomin i SON och BUN samt missade resultatmål.
– Det finns alltid luft i systemet. Att hitta tio miljoner tror jag inte blir några problem överhuvudtaget, svarade Nilsson.

Budgetmötets enda votering handlade om höjda politikerarvoden. Vänsterpartiet och Laholmspartiet ville i sina budgetförslag skjuta upp höjningen till 2026 men röstades ned med siffrorna 32-9.
V, LP, MP, MED och två SD-ledamöter reserverade sig mot beslutet.


Enda gången det blev rejäl debatt under budgetfullmäktige var när Jörgen Nilsson (KD) nyttjade orden "luft i systemen". Foto: RIckard Gustafsson