POLITIK 2022-09-22 KL. 15:03

Slutliga valresultatet i Laholms kommunval

Av Rickard Gustafsson

Efter att länsstyrelsen i Halland kontrollräknat samtliga 16 711 röster i kommunvalet i Laholm står det definitivt klart att Sverigedemokraterna är kommunens största parti. Blott 53 röster skiljer ner till Socialdemokraterna.

Slutliga valresultatet i Laholms kommunval
Alla röster är räknade och resultatet i kommunvalet 2022 är fastställt. Foto: Johan W Jönsson

Jämfört med det preliminära valresultatet blev det inga större skillnader efter att länsstyrelsen kontrollräknat och fastställt det slutliga valresultatet.

Det innebär att Sverigedemokraterna med 53 rösters marginal passerar Socialdemokraterna som kommunens största parti. SD har därmed tagit över tronen med 3 295 röster kontra S som fick 3 242 röster.
– Att vi skulle bli störst fanns nog inte på kartan, menade Peter Berndtson, toppnamn i SD, redan när det preliminära resultatet stod klart.

Den preliminära mandatfördelningen förändrades inte heller i det slutliga valresultatet och det betyder att Medborgerlig Samling ökar från 2 till 4 mandat och att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tillskansar sig ytterligare 1 mandat och går till 8 mandat respektive 3 mandat.

På förlorarsidan hittar vi Laholmspartiet som tappar 2 av tidigare 3 mandat och Centerpartiet som blir av med 1 mandat och har 6 mandat.

Övriga partier står kvar på samma antal mandat som under förra mandatperioden bortsett från Trygghetspartiet som inte ställde upp i valet 2022 och då självfallet förlorar sitt enda mandat.

Valdeltagandet 2022 var 81,4 procent och det innebär en minskning från valet 2018 då 84,7 procent röstade. Rekordet i kommunvalet är från 1976 då valdeltagandet var 91,8 procent.

Fakta: Slutligt valresultat – kommunvalet i Laholm 2022
Parti Röster Röster i % Mandat
Sverigedemokraterna 3 295 19,72% (+2,59) 8 (+1)
Socialdemokraterna 3 242 19,40% (-0,51) 8
Moderaterna 2 874 17,20% (+0,98) 7
Centerpartiet 2 331 13,95% (-3,22) 6 (-1)
Medborgerlig Samling 1 560 9,34% (+5,03) 4 (+2)
Kristdemokraterna 1 056 6,32% (+0,79) 3 (+1)
Liberalerna 808 4,84% (+0,18) 2
Vänsterpartiet 612 3,66% (+0,42) 1
Laholmspartiet 505 3,02% (-3,25) 1 (-2)
Miljöpartiet de gröna 408 2,44% (-0,67) 1
Övriga anmälda partier 20 0,12% (-0,01)
Giltiga röster 16 711

* Blank-röster i kommunvalet uppgick till 345 röster
** Valdeltagandet var 81,4 % (84,7% – 2018)
*** Trygghetspartiet hade 1 mandat under mandatperioden 2018-2022 men deltog inte i kommunvalet 2022.