POLITIK 2022-11-28 KL. 12:21

Semb vann interna (M)aktkampen

Av Rickard Gustafsson

Rond 2 i striden om Moderaternas ledartröja och kandidat till KSO är avgjord. När Moderaternas sju fullmäktigeledamöter röstade fram samtliga namn till uppdrag i kommunala nämnder och styrelser var det Eric Semb som tog hem spelet. Rivalen Roland Norrman föreslås bli helt utan politiska uppdrag.

Semb vann interna (M)aktkampen
Laholms kommuns blivande KSO? Mycket talar för det blir Eric Semb efter att fullmäktigegruppen i Moderaterna beslutat att lyfta fram honom som kandidat till kommunstyrelsens ordförande. Foto: Rickard Gustafsson

Eric Semb kommer presenteras som Alliansens kandidat till kommunstyrelsens ordförande när kommunfullmäktige sammanträder och röstar den 20 december.
– Det är naturligtvis hedrande och ett ansvarsfullt uppdrag. Men om man ska vara lite politiskt korrekt lär det bli tufft, utifrån kommunens ekonomi. Sen är jag medveten om att varenda medlem inte står bakom mig, säger Eric Semb som vann omröstningen med 4-3.

Gruppmötet i Stadshuset på torsdagskvällen blev en fortsättning på den öppna strid som pågått sedan 3 oktober då fullmäktigegruppen petade partiets förstanamn Roland Norrman som gruppledare.

Norrman blev även den här kvällen, utan tvekan, den stora förloraren. Utsedd av nomineringsstämman i februari att leda partiet, toppnamn på valsedeln, flest personkryss av alla moderater i valet – tilldelades inte något politiskt uppdrag alls.

Norrman har lång politisk erfarenhet och har under den här mandatperioden varit både vice kommunråd och ordförande i LBVA och tidigare haft ordförandeuppdrag i facknämnder. Är det inte slöseri med kompetens av partiet att inte använda honom?
– Absolut! Jag hade kunnat sett ett scenario där han som senior politiker kunnat göra nytta för partiet. Men det här blev konsekvensen av att han signalerat till valberedningen att det bara fanns ett uppdrag han var intresserad av och aldrig gav de ett alternativ 2. Hade han gjort det utgår jag från att valberedningen hade försökt lotsa fram ett sådant förslag, säger Eric Semb.

Mötesordförande för kvällen var ombudsmannen Peter Hemgard som fick hantera omröstningar i princip vartenda ärende.
– Det fanns motförslag på nästan alla poster ända ner på småuppdrag. Men i stora drag gick valberedningens förslag igenom i nästan alla omröstningar. Alla presidieposter blev som valberedningen föreslog, säger Eric Semb.

Resultatet blev därmed att Anita Fasth föreslås som ordförande i SON, Thor Gunnar Bjelland ordförande i SBN, Marit Schwerin vice ordförande i BUN och Angela Magnusson vice ordförande i KUN.
Värt att notera är att Jonas Hellsten föreslagits som ledamot i kommunstyrelsen men petades i omröstningen till favör för Kajsa Sörman.

I slutändan är det kommunfullmäktige den 20 december som beslutar om kandidaterna ska tilldelas uppdragen och då bör stridsyxorna i partiet vara begravda – åtminstone på ytan. Om någon fullmäktigeledamot skulle nominera Roland Norrman som KSO och moderater röstar på honom får det konsekvenser.
– Enligt vår arbetsordning, vilket vår ombudsman påpekade, är interndemokratin färdig. Från och med nu är det partilinjen som gäller. Rent konkret betyder det att man röstar enligt partiets och Alliansens förslag.

Och om man inte följer arbetsordningen?
– Det beror på hur pass allvarligt det bedöms, men att bryta mot arbetsordning och stadgar brukar vara en ordentlig synd i föreningar. Man kan ha olika åsikter i sakfrågor men att inte följa stadgar och arbetsordning är riktigt allvarligt och det kan det bli som i Halmstad att man inleder utredningar om framtida medlemskap..
Du menar uteslutning ur partiet?
– Ja, men den frågan äger inte vi i Laholm utan det blir en fråga för partiet centralt.

Sett från utsidan så verkar kampen om ledartröjan i Moderaterna ha splittrat partiet. Håller du med om det?
– Det finns absolut personer där sprickan är så djup att jag inte är säker på att den går att överbrygga. Det är diskussioner man får ta på individuell nivå, men på helheten tror jag att det går att överbrygga genom att jobba med teamutveckling, utbildning i regelverk och ta fram spelregler hur vi ska bete oss mot varandra. Men det finns absolut personer som är så besvikna och upprörda och det är inte säkert att vi når varandra.

LÄS MER: Superpetningen – toppmoderat helt utan uppdrag

Fakta: Moderaternas kandidater

Följande M-politiker har föreslagits till uppdrag i kommunala nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige klubbar formellt besluten den 20 december.

Kommunstyrelsen: Eric Semb (ordförande), Kajsa Sörman (ledamot), Thor Gunnar Bjelland (ersättare).
Barn- och ungdomsnämnden: Marit Schwerin (vice ordförande), Gunilla Karlsson (ersättare), Fredrik Sladey (ersättare).
Kultur- och utvecklingsnämnden: Angela Magnusson (vice ordförande), Ann Leeman (ersättare), Johan Johansson (ersättare).
Socialnämnden: Anita Fasth (ordförande), Lena Åkesson (ledamot), Karolina Borg (ersättare).
Samhällsbyggnadsnämnden: Thor Gunnar Bjelland (ordförande), Caroline Ugglesjö (ledamot), Kjell Magnusson (ersättare).
Kommunrevisionen: Lena Drott (ledamot).
Laholmsbuktens VA: Gert Olsson (vice ordförande).
Laholmshem: Knut Slettengren (vice ordförande).