POLITIK 2022-06-10 KL. 17:41

SD vill sätta stökiga elever i jourklasser

Av Rickard Gustafsson

Lärare ska med omedelbar verkan kunna flytta elever som inte fungerar i den normala skolsituationen till en jourklass. Den kontroversiella idén som kommer från Sverigedemokraterna är inte ny, men aktualiseras igen i en färsk motion från SD Laholm.
– Jag ser inte att det här förslaget skulle strida mot befintlig lagstiftning, säger Peter Berndtson.

SD vill sätta stökiga elever i jourklasser
Förslaget från Sverigedemokraterna om att införa jourklasser och pliktskola kommer bli kontroversiellt, men Peter Berndtson anser att situationen är så akut att det krävs kraftfulla åtgärder. Foto: Rickard Gustafsson

SD i Laholm har lagt två motioner med konkreta åtgärder för att komma till rätta med problem som finns i skolorna. Partiet anser, vilket även andra partier håller med om, att stök och störande inslag inte hör hemma i en seriös studiemiljö.

Bakgrunden till de två motionerna har ett starkt samband med det som nyligen presenterades i Skolinspektionens rapport där det delades ut svidande kritik mot Lagaholmsskolan.

I rapporten tecknas en bild av att olika elevgrupperingar tagit makten över skolan och att vuxenvärlden kapitulerat inför hot mot elever och lärare, kränkande behandling och slagsmål.

Det har fått Sverigedemokraternas bägare att rinna över.
– Vi har varit oroliga länge men haft svårt att sätta fingret på om det är generella och systematiska problem, eller inte. Men Skolinspektionens rapport är mer skrämmande än vi kunde ana. Det är svart på vitt nu och vi kan inte förneka att vi har problem, säger Peter Berndtson som nu vill att vuxenvärlden reagerar och tillsätter kraftfulla åtgärder.

SD vill införa så kallade jourklasser. Elever som stör andra elever ska tillfälligt kunna avlägsnas från ordinarie undervisning till ett jourklassrum och där få sin utbildning tillgodosedd av särskilt utbildad personal.
– Det kan röra sig om enstaka lektioner eller dagar, det beror helt på individen själv. När det ska ske avgörs av läraren, läraren är chefen i klassrummet. Det här förslaget är till för att skapa lugn och ro i klassrummet för de elever som är seriösa i sina studier, säger Peter Berndtson.


De två motionerna från Sverigedemokraterna ska ses som en direkt respons på den lägesbild av Lagaholmsskolan som tecknas i Skolinspektionens rapport som kom för några veckor sedan. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv


Den andra motionen handlar om införandet av pliktskola. Elever som kan komma i fråga för pliktskola är elever som inte är straffmyndiga, men som är misstänkta för vålds- eller sexualbrott.

Dessa elever skall få sin utbildning på annat ställe om säkerheten är hotad för andra elever och personal. Beslutet om att överföras till denna särskilda skola skall ligga på rektor, anser SD.
– Brottsoffer ska inte behöva möta sina förövare i sin arbetsmiljö och vi tycker inte att det här är beslut som politikerna ska blanda sig i. Det operativa arbetet på skolorna sköts av rektor som även har arbetsmiljöansvaret på skolan, säger Peter Berndtson.

Är de här förslagen ens möjliga att genomföra enligt nuvarande skollag och utan riksdagsbeslut?
– Jag ser inte att det här förslaget skulle strida mot befintlig lagstiftning. Vi vill inte stoppa någon elev från sin rätt till utbildning utan erbjuder den på en annan skola.
Förslagen är inte nya men har åtminstone tidigare uppfattats som kontroversiella?
– Om man lägger sådana här förslag för tidigt får man ingen förståelse, men nu är situationen akut och vi kan inte vänta längre, säger Peter Berndtson.

Under intervjun och i motionen resonerar Berndtson kring hur vuxenvärlden under åratal kunnat tillåta den utveckling som skapat problemen på skolorna.

SD-toppen anser att samhället saboterat framtiden för barn och ungdomar då de inte fått den utbildning och studiero som de har rätt till och förtjänar.
– Det har funnits en politisk naivitet och en brist på ansvarstagande. Hade det som skett på Lagaholmsskolan hänt i Stadshuset hade arbetsplatsen stängts omgående. Jag förstår inte hur man blivit så tolerant mot den här typen av beteende i skolans arbetsmiljö och jag undrar om det finns eller gjorts en anmälan till Arbetsmiljöverket som en direkt följd av Skolinspektionens rapport.
– Jag tycker att det vore naturligt att skyddsombud på skolan gör en sådan anmälan, säger Peter Berndtson.