POLITIK 2023-08-30 KL. 17:26

Politisk vilde anklagas för oärlighet

Av Rickard Gustafsson

Nyblivna politiska vilden Maryam Barkadehi anklagas för att agerat oärligt och omoraliskt. Detta efter att hon under ett möte med kommunfullmäktiges valberedning presenterat de två nämndemanskandidater som förlorade medlemsomröstningen i Medborgerlig Samling. Nu uppmanar både S och C henne att lämna uppdraget.

Politisk vilde anklagas för oärlighet
Både Roland Gottfridsson (C) och Ove Bengtsson (S) uppmanar Maryam Barkadehi att lämna sitt förtroendeuppdrag i kommunfullmäktiges valberedning. Foto: Arkivbilder

LT har tidigare berättat att Maryam Barkadehi med omedelbar verkan begärde utträde ur Medborgerlig Samling efter en schism på ett medlemsmöte den 14 augusti.

Upprinnelsen till avhoppet var att MED:s valberedning nominerat Barkadehis sambo Peter Aldenlöv och Jan Norrman till uppdragen som nämndeman i Halmstads tingsrätt. När partiets medlemmar sagt sitt hade Aldenlöv och Norrman inte fått tillräckligt med röster och uppdragen gick i stället till Boel Göransson och Anna Lövenbo.

När beslutet klubbats reste Barkadehi sig upp och förklarade missnöjt att hon gjort sitt i partiet.

Efter avhoppet har Barkadehi valt att bli politisk vilde i kommunfullmäktige. Hon har hittills vägrat att släppa ifrån sig ledamotsplatserna i kultur- och utvecklingsnämnden samt kommunfullmäktiges valberedning.

Den 22 augusti, åtta dagar efter att Barkadehi lämnat partiet, deltog hon i ett sammanträde med valberedningen. På mötet förde hon fram att Medborgerlig Samling valt att nominera Peter Aldenlöv och Jan Norrman.

Maryam Barkadehi är numera politisk vilde men har flörtat med Socialdemokraterna.

Foto: Rickard Gustafsson

Roland Gottfridsson (C), valberedningens ordförande, berättar om händelsen.

– Hon sa ingenting om att hon lämnat partiet utan hon läste upp de här två namnen. Jag hade ingen anledning att ifrågasätta att det var fel namn och det var först i går (29 augusti) jag fick reda på det här. Det är oärligt att göra så här och min uppfattning är att det här är omoraliskt.

Nestorn i laholmspolitiken säger att hela situationen är ”konstig” och att han aldrig tidigare hört talas om en liknande händelse. Gottfridsson säger att det inte går att tvinga bort Barkadehi från valberedningen.

– Det är upp till henne själv, men jag kommer att uppmana henne avsäga sig sitt uppdrag i valberedningen eftersom vi nu märkt att hon inte företräder Medborgerlig Samling.

Ove Bengtsson (S) som också sitter i valberedningen meddelar att Barkadehi har för avsikt att gå med i Socialdemokraterna, men berättar att hon ännu inte finns med i medlemsförteckningen.

Vare sig Roland Gottfridsson (C) eller Ove Bengtsson (S) tror att kommunfullmäktige kommer att välja några andra nämndemän än de som Medborgerlig Samling föreslår.

Foto: Arkivbilder

Om Barkadehi kommer till S sker det med uppmaningen att hon lämnar alla MED-uppdrag.

– Absolut. Det tycker jag och det tycker partiet. Vi förespråkar verkligen inte att man vandrar runt med sina uppdrag från ett parti när man går över till ett annat. Det är vår definitiva rekommendation att hon ska avsäga sig.

Bengtsson anser inte att det som inträffat är något större problem.

– Det är enkelt. Om MED:s gruppledare på fullmäktige nästa gång föreslår de namn de vill ha så är det de som gäller. Det kan jag säga med nästan 100 procents säkerhet.

Gottfridsson ser inte heller han att kommunfullmäktige i slutet av september kommer att tillåta ”nämndemannakuppen”.

– Det här har blivit fel. Jag tror att alla övriga partier kommer att rösta på de kandidater som själva partiet Medborgerlig Samling föreslår.

LT har sökt Maryam Barkadehi för kommentarer och hon har genom sms meddelat att hon kommer att berätta sin version av det som hänt.