POLITIK 2022-04-05 KL. 19:05

Politisk strid om nytt äldreboende i Våxtorp

Av Rickard Gustafsson

Kommunfullmäktige sköt beslutet om att bygga ett nytt särskilt äldreboende och ny förskola i Våxtorp på framtiden. Ärendet återremitterades efter att flera partier följt Moderaternas yrkande om att snabbutreda alternativet trygghetsboende i stället för äldreboende.

Politisk strid om nytt äldreboende i Våxtorp
Det togs inget beslut i kommunfullmäktige om att bygga ett nytt sammanbyggt äldreboende och förskola med storkök och kafé/aktivitetsutrymme i Våxtorp. Skiss: White

LT har tidigare berättat att kostnaden för att bygga nya Solgården och Bullerbyn i Våxtorp, med gemensamt kök, förväntas kosta cirka 227 miljoner kronor.

Alla partier är rörande överens om att bygga ny förskola, men när det gäller nytt särskilt äldreboende går meningarna isär.

När kommunfullmäktige skulle fatta beslut valde Moderaterna, som aldrig velat bygga ett nytt äldreboende i Våxtorp, efter lång debatt att kasta fram ett nytt alternativ.
– Vi begär återremiss i syfte att ändra förstudien avseende säbo-delen till ett trygghetsboende. Hemtjänstlokaler ska även förläggas till området, sa Roland Norrman.

SD, MED, L och TP hängde på och därmed går ärendet tillbaka Stadshuset genom så kallad minoritetsåterremiss, vilket enbart kräver 1/3 av ledamöternas röster.

Trots politisk majoritet för kombo-bygget, 22 mot 19, får anhängarna i C, S, LP, KD och V vänta innan ärendet kan tas upp i fullmäktige igen.
– En minoritetsåterremiss kan bara köras en gång, sedan är det vanlig majoritet som gäller. Då kan alla räkna själva utifrån hur rösterna föll. Jag tycker att det är lite oansvarigt att bara fördröja beslutet, men man kan aldrig veta hundra om något parti ändrar sig under resans gång, säger Erling Cronqvist (C) till HP och hoppas att ett nytt beslut kan tas i fullmäktige innan sommaren.