Klik venligst
POLITIK 2023-10-18 KL. 12:26

Politikernas nya besked – skatten höjs med 82 öre

Av Rickard Gustafsson

I snart ett års tid har laholmarna vetat om att det väntar en kommunal skattehöjning på 52 öre vid årsskiftet 2023/2024. Det gäller inte längre. Kommunens skrala ekonomi har tvingat politikerna att hugga till ytterligare och skattesatsen kommer nu att höjas med 82 öre till 21,40 kronor.

Politikernas nya besked – skatten höjs med 82 öre
Politikerna har beslutat att höja kommunalskatten med 82 öre. Laholmarnas nya skattesats, med landstingsskatten inkluderad, blir 32,80 kronor. Foto: Arkivbild

Vid budgetfullmäktige i november 2022 tog politikerna beslut om att skära i de kommunala kostnaderna och bestämde att 35 miljoner kronor skulle sparas genom kostnadsanpassningar och nedskärningar inför 2024.

Samtidigt beslutades att kommunalskatten i Laholms kommun skulle höjas med 52 öre, vilket skulle träda i kraft den 1 januari 2024.

Då var då och nu är nu, som en viss halländsk förbundskapten skulle uttrycka sig.

På en presskonferens efter kommunstyrelsens senaste sammanträde informerade ordföranden Ove Bengtsson (C) att den aviserade höjningen inte räcker för att skapa en långsiktig ekonomi i balans.

– Vi har dragit i gång budgetarbetet, naturligtvis, och utifrån det så ser vi att det inte kommer att räcka med 52 öre i skattehöjning. Vi behöver lägga på 30 öre till och det blir i stället 82 öre som vi kommer att föreslå till fullmäktige i november.

I kommunens egna beräkningar betyder det att Laholms kommun kommer att tillgodogöra sig ökade skatteintäkter med 47,4 miljoner kronor under 2024. Pengarna behövs då Laholms kommun i år förväntas med att göra ett underskott på 40-50 miljoner kronor.

Vad innebär då en kommunal skattehöjning med 82 öre per intjänad hundralapp för den enskilde löntagaren?

För en person med en inkomst på 30 000 kronor/månad och en årsinkomst på 360 000 kronor betyder det en årlig extrakostnad på cirka 2 600 kronor eller drygt 200 kronor i månaden.

Kjell Henriksson (S) och Ove Bengtsson (C) och de andra tre partierna i styret för "Ansvar för Laholm" har fått stöd för skattehöjningen av Peter Berndtson och hans kollegor i Sverigedemokraterna. Foto: Rickard Gustafsson

Även efter den planerade skattehöjningen, till 21,40 kronor, kommer Laholm ligga under skattegenomsnittet bland Sveriges 290 kommuner som är 21,72 kronor.

I halländska mått mätt kommer Laholm att gå från att vara den kommun med nästlägst skattesats till nästhögst.

– Vi hamnar strax under Hylte (21,45) och strax över Kungsbacka (21,33), säger Ove Bengtsson (C).

Inkluderat med landsstingsskatten blir skatten i Laholm 32,80 kronor.

De fem styrande partierna i ”Ansvar för Laholm” (C, S, M, KD, L) står bakom skattehöjningen och det gör även Sverigedemokraterna.

– Vi köper det här, för de här pengarna behövs, säger Ann-Helené Djivjak (SD).

Hur tror ni reaktionen från medborgarna blir på den här höjningen?

– Det är ju inte bra om man ska vara ärlig. Det är inget man behöver i dessa tider när räntan sticker i väg och inflationen är hög. Kostnaderna har ökat markant de senaste åren för alla och det medför naturligtvis att det blir ännu jobbigare för invånarna, säger Ove Bengtsson (C) och fortsätter:

– Vi behöver spänna åt skruvarna, men vi måste även hitta pengar för de satsningar vi behöver göra, säger kommunrådet och påtalar att både socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden lider av stora underskott.

Det slutgiltiga beslutet tas på budgetfullmäktige den 28 november.