POLITIK 2022-03-17 KL. 08:02

Peter Berndtson iklär sig SD:s ledartröja

Av Rickard Gustafsson

Sverigedemokraterna har tappat flera tunga namn, men tror trots det på ett framgångsrikt val. 68-årige Peter Berndtson lanseras som etta på kommunvalslistan och lovar att SD ska vara mer på tårna framöver.
– Vi ska bli mer aktiva framöver och vi kommer driva våra frågor oavsett om vi är i opposition eller om vi får direkt inflytande, säger han till LT.

Peter Berndtson iklär sig SD:s ledartröja
Vessingebon Peter Berndtson är nummer ett på Sverigedemokraternas kommunvalslista. Partiet är Laholms fjärde största och har lika många mandat i fullmäktige som Centerpartiet och Moderaterna. Foto: Rickard Gustafsson

Vessingebon Peter Berndtson har sedan en tid tillbaka axlat rollen som ledare för Sverigedemokraternas lokalavdelning sedan Ingmar Rundberg tagit kliv tillbaka. Nu föreslås han som nummer ett på partiets kommunvalslista.
– Det var inte så många som aspirerade på förstaplatsen och att jag föreslogs som etta var ganska naturligt eftersom jag har varit gruppledare sedan Ingmar drog sig tillbaka, säger Peter Berndtson.

68-åringen som är en av SD:s två ledamöter i kommunstyrelsen blev politiskt intresserad redan i skolåldern och var då aktiv i Moderaterna ungdomsförbund.
– Jag var faktiskt ordförande för MUF i Höks härad i fem år på 1970-talet, minns Peter som efter det blev partipolitiskt inaktiv i flera decennier.
– Det rann ut i sanden när jag började jobba, flyttade till Helsingborg och fick barn. Men jag har alltid varit samhällsintresserad och hängt med i debatten.

Efter att ha jobbat i Landskrona och med egna ögon sett hur kriminaliteten växte och hur överutnyttjandet av samhällets skyddsnät växte, valde han att gå med i Sverigedemokraterna 2010.
Han anser att Sverige tagit in för många invandrare och på det sättet inte hunnit med att integrera dem i samhället.
– Arbetskraftsinvandringen på 50-, 60- och 70-talet har ersatts av invandring från oroshärdar i Afrika och Asien och de människorna har svårt att hitta sin roll i vårt samhälle. Vi måste bli bättre på att göra de anställningsbara för det är nyckeln till integrationen, säger han.

För att lyckas krävs att skola och utbildning fungerar och det är också en av de viktigaste frågorna i den kommande valrörelsen, menar Berndtson.

SD-politikern vill se krafttag mot kränkande behandling, psykisk ohälsa och fokus på studieresultat. Han vill dessutom att lärarnas roll stärks, att arbetsro skapas samt att det ställs hårdare krav på föräldrarna.
– Vi förordar kunskapsskola och inte flumskola. Enstaka elever ska inte kunna få störa ut en hel klass och lärarna måste ges möjlighet att avvisa elever från en skolsal, samtidigt som de eleverna också måste tas om hand och ges bra förutsättningar för att utvecklas.

Berndtson menar att skolan måste vara en miljö för god utbildning och inte en plats för förvaring.
– Det är jätteviktigt, för det är ju våra framtida yrkesverksamma som ska finansiera vår välfärd. Det är bara att konstatera att det finns en stor oro i skolans värld idag och många elever som inte uppnår betygskraven för att komma in på gymnasiet. Det här ligger såklart på regering och riksdag att besluta, men om vi inte lyckas nu så riskerar vi förlorade generationer och människor som riskerar stå långt från arbetsmarknaden.


Peter Berndtson var i unga år på 1970-talet moderat och ordförande för MUF Hök. Samhällsintresserad har han alltid varit och 2010 gjorde han politisk comeback – i Sverigedemokraterna. Foto: Rickard Gustafsson


Sverigedemokraterna i Laholm har de senaste fyra åren präglats av flera avhopp av tongivande politiker. Berndtson tycker dock att stämningen i partiet är god och partiet har på senare tid fått in många nya yngre medlemmar.
– Tillväxten i partiet är kul, även om det inte syns på vår lista. Det är många nytillkomna som vill engagera sig och jag har stor förtröstan över att de hinner bli varma i kläderna till nästa mandatperiod, säger Peter och fortsätter:
– Vi har haft några avhopp, men jag upplever inte att vi har några problem som ligger och gror. Vi arbetar tillsammans mot våra gemensamma mål och vi har fått igenom flera av våra frågor under mandatperioden, säger Peter Berndtson.

Exempel på det är bland annat beslutet om bygget av Sofieroleden och tillgång till handikapphjälpmedel på utomhusbaden.
– Men det var synd att vi fick avslag på vår motion om att ta hand om medicinrester i avloppsvattnet i Ängstorps reningsverk. Man borde åtminstone ha utrett det och tagit reda på vad prislappen skulle bli.

En annan käpphäst som SD tänker fortsätta driva är frågan om enskilda avlopp.
– Det som pågår just nu är idiotiskt. Man tvingar fastighetsägare till dyra lösningar, ibland där det inte behövs och där naturen själv tar hand om processen. Vi tycker att det är väldigt viktigt att myndigheterna gör en individuell utredning kring miljöskadan på varje enskilt avlopp för som det är i dag har den enskilde markägaren myndigheterna och domstolarna emot sig, säger Peter Berndtson.


Sverigedemokraternas lista inför kommunvalet 2022.
1. Peter Berndtson, 68 år, Veinge.
2. Ann-Helene Djivjak, 60 år, Laholm.
3. Mikael Sandén, 63 år, Genevad.
4. Anita Foldén, 58 år, Laholm.
5. Per-Ove Andersson, 71 år, Skummeslövsstrand.
6. Lars Bertil Pettersson, 68 år, Knäred
7. Maj-Lis Jeppsson, 68 år, Lilla Tjärby.
8. Lars-Göran Jarl, 64 år, Vallberga.
9. Tony Bagoly, 37 år, Genevad.
10. Karl Erik Colliander, 65 år, Våxtorp.
11. Karin Sjöström, 73 år, Edenberga.
12. Lars Sjöström, 68 år, Edenberga.
13. Boel Östling Lindstrand, 80 år, Edenberga.
14. Joakim Ragnvaldsson, 51 år, Vallberga.
15. Bodil Fast, 70 år, Laholm.
16. Ingmar Rundberg, 78 år, Skummeslövsstrand.
17. Helge Wigforss, 36 år, Knäred.