POLITIK 2022-12-09 KL. 06:03

Pausat miljöpris väcker MP:s ilska

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun har delat ut sitt miljöpris sedan 1989. I år blir det dock ingen utdelning. Orsaken förklaras med att det bara inkommit två förslag och att ingen av dem anses ligga på den nivå att det motiverar att dela ut priset. Pausen får Miljöpartiets fullmäktigeledamot, Margareta Lindgren, att reagera kraftigt.

Pausat miljöpris väcker MP:s ilska
Margareta Lindgren (MP) har i många år arbetat med miljöfrågor inom kommunen. Numera är hon politiskt aktiv och reagerar kraftigt på att kommunstyrelsen inte hittat någon kandidat till miljöpriset 2022. Foto: Linda Bjerman/Arkivbild

Laholms kommun delar varje år ut ett miljöpris som stöd, uppmuntran eller belöning för förtjänstfulla insatser inom natur- och miljövård. Prisutdelningen sker som brukligt under en ceremoni på årets sista fullmäktigemöte. Men 2022 blir det ingen vinnare av Miljöpriset.

Vinnaren utses av kommunstyrelsen och kommunråden konstaterar krasst att de få förslag som man hade att ta ställning till inte håller måttet.
– Det var lite tunt i år med nomineringar. När vi diskuterade det i vårt parti tyckte vi inte att det kändes jättebra att krysta fram en pristagare, säger Erling Cronqvist (C) och berättar att priset tar paus till 2023.

Cronqvist tycker man ska känna inombords att organisationen, företaget, föreningen eller individen är en värdig mottagare och berättar att ingen av de få nomineringar som inkommit skapat den känslan.
Oppositionsrådet Kjell Henriksson (S) delar Cronqvists uppfattning.
– Inget av de två förslag som kommit in var av den dignitet att det ger ringar på vattnet i miljöarbetet. Då är det bättre att avstå att dela ut priset.

Roland Norrman (M) berättar att kommunen önskat att fler skickat in nomineringar och uppmanar allmänheten att inkomma med förslag till 2023 års pris.
– Vi har inte så många som föreslår de goda exemplen men jag är övertygad om att de finns där ute, säger Norrman och får medhåll av kommunrådskollegorna.


Kommunstyrelsen, med de tre kommunråden Roland Norrman (M), Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S) i spetsen, förklarar att det i år inte finns någon nominerad värdig kommunens miljöpris. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv


Det ska i rättvisans namn berättas att Miljöpriset vid fyra tidigare tillfällen under dess 33-åriga historia inte delats ut i brist på goda kandidater eller för få nomineringar, senast 2013.
Samtidigt har hoten om pågående och annalkande miljö- och klimatkatastrofer aldrig tidigare varit så aktuella som nu och därför borde kanske de goda exemplen med rätta behöva lyftas fram?

Eftersom vem som helst har rätt att föreslå kandidater till Miljöpriset – även kommunpolitiker – kan man tycka att politikerna själva borde ha insikten och kunskapen att lyfta fram de ”goda exempel” som de är övertygade om finns i Laholms kommun.

På en direkt fråga om det inte är ett underbetyg till politikerna att de inte känner till de ”goda exemplen” värjer de sig.
– Vi har frågat i våra respektive partigrupper och ingen kunde spontant komma med ett förslag, säger Roland Norrman.
– Jag gissar att det är 40–50 personer i de olika partierna som är spridda över hela kommunen med ett brett kontaktnät, men ingen kom fram med något namn, säger Erling Cronqvist.

Att priset därmed pausas till 2023 får Miljöpartiets Margareta Lindgren att reagera kraftigt. MP hade lämnat in ett förslag, bland flera andra som diskuterats i partiet, men det ratades.
– Jag blir så upprörd när jag hörde att det finns någon värdig kandidat. Vi har lyft fram Lars och Evy Schale i Killhult för deras livslånga miljöengagemang. De har i 40-50 år drivit sin gård ekologiskt, odlat sin egen biologiska mat och jobbat med biologisk mångfald bland mycket annat. De har gjort ett gediget arbete och deras engagemang spänner över alla områden, säger Margareta Lindgren.

Lindgren tillägger att just arbetet för biologisk mångfald är en av de viktigaste frågorna för planetens överlevnad. Så viktig att ämnet dedikerats en FN-konferens – ”COP15” – som just nu pågår i Montreal, Kanada. Där diskuteras hotet om att miljontals växt- och djurarter kan komma att utrotas som en följd av människans klimatpåverkan.

Ks-politikerna säger att det finns ”goda exempel” på miljöarbete i kommunen, men samtidigt har man inte funnit någon värdig kandidat. Hur tänker du kring det?
– De känner inte till dem, eftersom de på riktigt inte bryr sig om natur och miljö. Miljöfrågorna ligger tyvärr långt ner på agendan i Laholms kommun och jag kan inte förstå varför det är så. Man tänker inte långsiktigt och ekonomin och arbetstillfällen går före allt annat, säger Margareta Lindgren.

LÄS MER: Skola är årets miljöpristagare i Laholms kommun
LÄS MER: Vägkanter ska bli världens längsta blomsteräng
LÄS MER: Stensån ska bli ett av Sveriges bästa laxfiskevatten