POLITIK 2023-01-05 KL. 14:50

Ny nämnd tar omtag i omstridd trafikfråga

Av Rickard Gustafsson

Nya trafikföringen i Gamleby, antagen i oktober, visade sig inte fungera fullt ut i praktiken. Ett reviderat förslag skickades därför ut till invånarna innan jul, men fick direkt kritik. Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att ta ett rejält omtag i frågan – men lyckades samtidigt skapa total förvirring när de meddelade att trafikföringen som trädde i kraft vid årsskiftet inte gäller.

Ny nämnd tar omtag i omstridd trafikfråga
Enkelriktningen på Gamlebygatan har vänts så att bilarna från och med 1 januari 2023 tillåts att köra in i Gamleby från Hästtorget. Inte populärt bland de boende i Gamleby. Foto: Rickard Gustafsson

Laholms kommun och konsultfirman Afry tog ifjol fram en utredning gällande ny trafikföring i centrala Laholm och Gamleby. Utredningen mötte folkliga protester vid ett samrådsmöte i september och samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför i oktober att bryta ut centrumförslaget från planen och i första hand fokusera på trafikföringen i Gamleby.

En av anledningarna till att börja med Gamleby, med dess smala gator och gränder, var främst att fullfölja ett annat politiskt beslut, dvs situationen med sophämtningen och införandet av fyrfackskärl.

Trots kritik från invånarna i Gamleby beslutade nämnden i oktober att ändra trafikföringen och enkelriktningen förändrades på flera gator. Men den största förändringen innebar att enkelriktningen på Gamlebygatan vändes, så att bilarna från och med 1 januari 2023 tillåts att köra in i Gamleby från Hästtorget.
Poängen med det var att skapa ett bättre trafikflöde i området och att det skulle medverka till en bättre situation i korsningen Brogränd-Gamlebygatan-Kyrkogatan.

Missnöjet bland invånarna var stor mot den omvända enkelriktningen på Gamlebygatan då trafiken befarades öka i Gamleby. Samtidigt flaggade nämnden redan i oktober att den nya trafikföringen kanske skulle behöva justeras om den inte fungerar.
Och där är vi nu.

Implementeringen av fyrfackskärlen har stött på patrull utifrån oktober-beslutet. Ingela Månsson, verksamhetschef samhällsservice, berättar att det finns flera flaskhalsar i området, men främst vid korsningen S:t Clemens gränd/Gamlebygatan och S:t Clemens gränd/Skolgränd.
– Vi märkte tyvärr nu i december att det inte kommer att fungera. Sopbilen kommer inte fram på vissa ställen och det är olyckligt. Vi kände då att vi behövde lyfta detta med politiken och behövde komma med ett reviderat förslag på trafikföring.

Den stora puckeln är alltså att skapa ett bra flöde för sopbilarna i kvarteret?
– Ja, det är det. Men det handlar också om att få till ett bra flöde för de människor som bor i Gamleby. Vi har också varutransporter in till fastigheterna som vi också känner fastnar lite, säger Ingela Månsson.

Samtidigt som justeringen gick till nämnden damp förslaget ner i brevlådorna, dagen innan julafton, i Gamleby. Det skapade en ny kritikstorm där både nya och gamla argument mot trafikföringen framfördes. Förslaget bestod i att göra Gamlebygatan till gångfartsområde och att vända enkelriktningen på en del av S:t Clemens gränd.

”Jag förstår inte riktigt hur framkomligheten på gatorna kan öka genom att ändra färdriktningen? Jag anser att denna förändring är gränsfall till missbruk med skattemedel. Mitt förslag är att låta allting vara som det är men sätta upp infartsskyltar med ”Endast behörig trafik” för då hade man sparat hiskeligt med pengar för alla de skyltar som nu kommit upp”, skriver en boende.


Den nya samhällsbyggnadsnämnden med Mikael Sandén (SD), Thor Gunnar Bjelland (M) och Ove Bengtsson (S) i spetsen vill ta ett omtag när det gäller trafikföringen i Gamleby. Foto: Rickard Gustafsson


Den reviderade trafikföringen var tänkt att klubbas på samhällsbyggnadsnämndens möte den 3 januari, men återremitterades. På presskonferensen efteråt slog den totala förvirringen till.

Toppolitikerna i nämnden: nye ordföranden Thor Gunnar Bjelland (M), Ove Bengtsson (S) och Mikael Sandén (SD) meddelade att den nya nämnden beslutat att ta ett omtag i trafikfrågan.
– Vi genomför inte det som vi beslutade i oktober. Vi vill bereda det på nytt och tänka till så att vi hamnar rätt, sa Ove Bengtsson och fortsatte:
– Det finns starka intressen för att man inte ska släppa ner trafik från Hästtorget som inte har där att göra. De som bor där ska naturligtvis kunna köra, men övrig trafik vill vi undvika. Det är viktigt att ha en dialog med de boende i Gamleby.

Ordföranden fyllde i:
– Det som är viktigt här är att när vi tar ett beslut så ska det vara ett bra beslut inte bara för oss, utan också för de som bor i Gamleby. Det är jätteviktigt, för tar vi ett felbeslut får vi jättemycket missnöje där nere. Därför drog vi tillbaka ärendet så att vi kan bereda det en gång till.

Problemet var dock att nämnden ”glömde” skrota beslutet från oktober och samtidigt hade de nya trafikskyltarna avtäckts trots att toppolitikerna hävdade motsatsen.
– På måndagsmorgonen (2/1) hade jag varit ute och tittat och då var det inte avtäckt. Då förutsatte jag att vi skulle vänta med införandet. Andemeningen var att man skulle vänta med hela genomförandet och det gamla beslutet skulle upphävts, men det gjorde vi inte, säger Ove Bengtsson och medger att allt kunde skötts bättre.


I den smala korsningen vid Gamlebygatan/S:t Clemens gränd är det omöjligt för sopbilen att svänga. Hur trafikföringen blir på S:t Clemens gränd ska nu utredas ytterligare. Foto: Rickard Gustafsson


Bengtsson berättar att politikerna och tjänstemännen den 5 januari haft en ny överläggning i ärendet och meddelar att det kommer att tas ett rejält omtag i trafikfrågan.
– Det kommer komma ett nytt ganska hårt reviderat förslag. Vi politiker ska göra syn i Gamleby tillsammans med tjänstemännen och räddningstjänsten och behandla frågan på beredningsutskottet och därefter gå ut med ny information till alla fastighetsägare och bjuda in till ett dialogmöte.

Införandet av fyrfackskärl måste lösas, menar Bengtsson, och säger att målsättningen är att skapa minimala trafikregleringar.
– Vi ska inte röra till det mer för folk än vad som behövs. Sen vill vi inte ha genomfartstrafik genom Gamleby. Det är en av de viktigaste utgångspunkterna, säger Ove Bengtsson.

För att tala klarspråk. Trafikföringsbeslutet från i oktober och de uppsatta skyltarna gäller – tills vidare.