Klik venligst
POLITIK 2023-03-02 KL. 09:25

Nedläggningshot vilar över KUN-nämnden

Av Rickard Gustafsson

Politikerna letar med ljus och lykta efter förvaltningskostnader för att kunna minska nämndernas budgetram med 35 miljoner. Samtidigt börjar kritiska röster höjas kring varför det inte letas efter kostnadsbesparingar även på den politiska planhalvan och utöver det ifrågasätter kultur- och utvecklingsnämndens framtid.

Nedläggningshot vilar över KUN-nämnden
Ove Bengtsson, ordförande i Demokrati- och organisationsberedningen (DOB), berättar för LT att kultur- och utvecklingsnämndens framtid har aktualiserats i DOB men att den ännu inte varit på dagordningen. Foto: Rickard Gustafsson

I slutet av januari fick kommunchefen Anders Einarsson i uppdrag av politiken att utreda konsekvenserna av att minska förvaltningsorganisationerna från fem till fyra. Målet med uppdraget var hitta de besparingar och effektiviseringar som krävs för att möta det sparbeting på 35 miljoner kronor som nämnderna får i minskad budgetram från 2024 och framåt, enligt beslut i fullmäktige.

I mitten av februari presenterade Einarsson ett organisationsförslag som innebär att sex chefstjänster försvinner med en besparing på sex miljoner per år om kultur- och utvecklingsförvaltningen skrotas.

Beskedet att lämna den politiska organisationen orörd har, i kulisserna, börjat ifrågasättas såväl av kommunanställda som medborgare, men också bland vissa politiker som LT talat med.
För att sammanfatta kritiken undrar man vad syftet egentligen är med att bibehålla kultur- och utvecklingsnämnden när dess förvaltning skrotas? Det uppfattas också som anmärkningsvärt att kommunen aviserar att göra sig av med anställda tjänstemän, men i sparivern undviker att granska och skära i kostnader inom den politiska organisationen.

LT har varit i kontakt med kommunens ekonomikontor som redovisar att den politiska verksamheten i Kun för 2023 är budgeterad till 1 030 000 kronor. Sett över mandatperioden blir totalkostnaden, om nämnden behålls, i runda slängar 4-4,5 miljoner kronor.

Kommunens politiska organisation hanteras och utformas av Demokrati- och organisationsberedningen (DOB) där samtliga fullmäktigepartier är representerade. Beredningens ordförande, Ove Bengtsson (S), berättar att Kun:s vara eller icke vara har aktualiserats, men ännu inte varit uppe på dagordningen.

Men är det givet att nämnden ska vara kvar även om förvaltningen skrotas?
– Det är ingenting som är hundraprocentigt. Utgångsläget har varit att ta den här typen av diskussioner i samband med en ny mandatperiod och att organisationen sen ligger kvar perioden ut. Men det råder krig i världen och förutsättningarna är annorlunda nu, så man får ha ett öppet sinnelag.

Hur tror du anställda på kommunen och medborgare ser på att ni politiker letar besparingar i verksamheterna men inte i den egna politiska organisationen?
– Vad ska jag svara på det? Det är klart att folk tycker att man ska spara även i den politiska organisationen, säger Ove Bengtsson (S).
– Sen handlar det om att vi ska göra något bra av det här också. Ska vi göra den här stora förändringen måste det få dynamiska effekter i hela organisationen. Då är det klart att man måste fundera på om det är optimal lösning att ha en nämnd som jobbar mot fyra förvaltningar. För mig är det inte en optimal lösning, men vi är inte där ännu och det här måste analyseras, säger Ove Bengtsson.

S-politikern berättar att frågan kommer att diskuteras inom fempartisamarbetet Ansvar för Laholm (C+M+KD+L+S). För tillfället pågår också förvaltningarnas arbete med risk- och konsekvensbeskrivningar av det liggande organisationsförslaget.

Synpunkterna blir viktiga för hur den framtida politiska organisationen struktureras.
– Den där miljonen som ekonomikontoret säger att nämnden kostar ska man ha respekt för, men det är nästan ännu viktigare att ta reda på vad det får för effekter för verksamheten att ha olika nämnder att jobba mot? Det är det jag funderar mest på och det är vi spända att titta på, säger Ove Bengtsson (S).


Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) tycker inte att det är hans bord att uttala sig om kultur- och utvecklingsnämndens framtid, men menar att demokratin måste få kosta. Foto: Rickard Gustafsson


Kommunstyrelsens ordförande, Ove Bengtsson (C), medger att det kan vara problematiskt för en nämnd att jobba mot fyra förvaltningar men säger att det är alldeles för tidigt att uttala sig i frågan.
– Det här är inte kommunstyrelsens bord, utan ärendet får beredas av Demokrati- och organisationsberedningen. Den politiska organisationen är det till syvende och sist kommunfullmäktige som beslutar om och jag kan inte föregå den diskussionen, säger Ove och fortsätter:

– Samtidigt är det ett stort antal beslut som ska fattas och för mig är det viktigt att det är politiken som styr, leder och fattar besluten. Det är inte självklart att lägga ner politiken för att spara pengar, för då är risken att det är tjänstemännen som fattar besluten i stället. Demokratin måste få ha sin kostnad den också och vi har ingen hög kostnadsbörda på den politiska församlingen i Laholms kommun.