POLITIK 2023-03-30 KL. 06:02

Nämnderna prickade nästan 35-miljonersmålet

Av Rickard Gustafsson

Inga beslut är fattade, men Laholms kommuns kommande besparing på 35 miljoner kommer att märkas. Både för invånare och kommunanställda. Stängning av ”Nattis”-förskolan, höjda avgifter inom äldreomsorgen, minskad skolpeng, försämrad snöröjning, sämre jourberedskap inom räddningstjänsten är bara ett axplock av de förslag som lagts. Och sist men inte minst – anställda kommer att förlora jobbet.

Nämnderna prickade nästan 35-miljonersmålet
Sparförslagen från nämnderna innehåller en rad olika åtgärder som kommer att påverka såväl kommuninvånare som kommunanställda. Foto: Bildbyrån/Rickard Gustafsson/Arkivbilder

Det har inte undgått någon att det stundar tuffa ekonomiska tider – både just nu och framåt. Laholms kommun utgör inget undantag och för att klara ekonomin har ansvariga politiker och tjänstemän under en längre tid insett och proklamerat att svångremmen behöver dras åt.

När man summerar de kommunala besparingsförslagen kan man konstatera att nämnderna gemensamt nått sparmålet. Men att spara pengar är inte lätt och framför allt görs det inte lättvindigt när det i många fall handlar om att göra sig av med kött och blod, det vill säga anställda.
– Vi är väldigt rädda om vår personal och en sådan här lista läses som att det är det som gäller, men det är inte alls säkert, sa Anita Fasth (M) när hon som socialnämndens ordförande presenterade nämndens genomlysning.

Det ska poängteras att ”listorna” (precis som Fasth talar om) är förslag på besparingar, inget annat. Men samtidigt kommer många av förslagen att verkställas och blir det så skulle det betyda att totalt cirka 20 tjänster omfattas inom olika förvaltningar i kommunen.

LT har sammanfattat de fem nämndernas sparförslag på kostnadssänkningar – där man i huvudsak letat kostnader i verksamheter som inte är direkt lagstadgade.

Kommunstyrelsen var först ut och har funnit besparingar på drygt 3,6 miljoner. De aviserar bland annat att dra ned på personal på näringslivsenheten och på kommunikationsenheten. Totalt tre tjänster.

I övrigt märks minskade anslag för marknadsföringsåtgärder, slopat målområdesanslag, uppsägning av tidningsprenumerationer, minskat bidrag till Attraktiva Laholm samt att engagemanget i Nyföretagarcentrum upphör.

Mest pengar sparas inom Barn- och ungdomsnämnden, 10 miljoner. Där står effektivisering inom ledning och administration (vilket innebär fyra-fem tjänster och 3,8 miljoner) för nästan 40 procent av den totala besparingen.
2,7 miljoner kan sparas om den kvälls-, natt- och helgöppna förskolan Söderläget i Lilla Tjärby stängs och 500 000 hoppas man kunna spara på effektivisering av skolskjutsar.

Mest kontroversiellt av förslagen är att minska skolpengen med 3 miljoner. Pengar som används för att driva verksamheten – lärare, förskollärare, fritidslärare och undervisningsmaterial.


Nattiset på Söderlägets förskola i Lilla Tjärby är inte lagstadgat. Det är en service som kan försvinna när kommunen ska spara pengar. Foto: Johan W Jönsson


Socialnämnden har presenterat en 14-punktslista med 9,2 miljoner i möjliga besparingar. Cirka 80 procent av förslagen berör personaltjänster men listan innehåller även höjda avgifter inom äldreomsorgen, neddragning av öppettider på träffpunkter för psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och sänkta ambitionsnivåer och servicenivåer i olika verksamheter.

Det är oklart hur många anställda som berörs, men åtminstone fyra tjänster är direkt utpekade.

Samhällsbyggnadsnämnden presenterade sparförslag på 2,9 miljoner. Om det drivs igenom blir det bland annat försämringar när det gäller snöröjning och rökdykarberedskap inom räddningstjänsten samt färre rätter på skolmenyerna.

Rent konkret kommer det betyda att mer snö får falla innan snöplogarna ger sig ut, att det tar längre tid att påbörja rökdykning vid räddningsinsatser och att skoleleverna får två rätter i stället för tre att välja på. I förslaget ingår också att stänga caféterian i Stadshuset.

När det kommer till kultur- och utvecklingsnämnden finns det sedan tidigare ett förslag om att skrota dess förvaltning. Det i sig skulle spara 6 miljoner kronor.

I övrigt har nämnden lagt förslag om att avveckla utebaden i Våxtorp och Vallberga, förändra utbudet och öppettiderna i kafédelen på Folkhälsocentrum, slopad arbetsträning på Ahlas byggåtervinning, upphöra med mattransporter till daglig verksamhet samt förändra verksamheten på Möbellagret.
Totalt skulle de åtgärderna minska kostnaderna med knappt 3,4 miljoner.

Fakta: Besparingsförslagen i Laholms kommun

Totalt har nämnderna identifierat möjliga besparingar på 29,13 miljoner kronor och tillsammans med nedläggningen av kultur- och utvecklingsförvaltningen, 6 miljoner, blir totalbesparingen drygt 35 miljoner.

Barn- och ungdomsnämnden: 10,0 mkr
Socialnämnden: 9,2 mkr
Kommunstyrelsen: 3,65 mkr
Kultur- och utvecklingsnämnden: 3,38 mkr
Samhällsbyggnadsnämnden: 2,9 mkr
Källa: Laholms kommun