Klik venligst
POLITIK 2023-04-06 KL. 17:55

Nämnden blir kvar men byter namn

Av Johan W Jönsson

Det har höjts röster kring att lägga ner Kultur- och utvecklingsnämnden. Så blir det inte. En klar majoritet av de politiska partierna som styr vill ha kvar nämnden men under annat namn: Kultur- och folkhälsonämnden.
– Vi är rädda att de frågorna annars drunknar i en större nämnd, säger demokrati- och organisationsberedningens ordförande Ove Bengtsson (S).

Nämnden blir kvar men byter namn
”Vi tror att det här ska bli förbättringsåtgärder. Att vi bättre ska kunna nå måluppfyllelse. Totalt sett är det en kraftig rationalisering”, säger demokrati- och organisationsberedningens ordförande Ove Bengtsson (S). Foto: Johan W Jönsson

Att Laholms kommun ska spara pengar har knappast gått någon förbi vid det här laget. De olika nämnderna har kommit med förslag till besparingar.

Kultur- och utvecklingsnämndens förvaltning skrotas och de andra förvaltningarna får ta över de olika ansvarsområdena. Behövs det en nämnd om det inte finns en förvaltning?

Det tycker inte Medborgerlig samling och Laholmspartiet. Övriga partier är dock för att behålla nämnden med delvis nytt namn och ny inriktning.

– Vi har haft som kutym att inte göra förändringar i den politiska organisationen under resans gång då det får ganska stora konsekvenser, säger Bengtsson.

Nu blir det ändå förändringar, om än inte så stora som det kunde blivit om nämnden lagts ner. Det blir en i sammanhanget mindre besparing på 170 000 kronor.

– Alla partier har ju disponerat sina människor där de tror att de hör bäst hemma. Att börja ändra mitt under mandatperioden är knepigt, fortsätter Bengtsson.

All utbildning kommer att flyttas in under den nya utbildningsnämnden. Socialnämnden tar över arbetsmarknadsfrågorna och kommunstyrelsen ansvaret för turism och besöksverksamhet.

– På det här sättet tycker jag att vi renodlar organisationen. Vi får ansvaret för utbildningen på ett ställe. Samma sak på den sociala sidan. Det blir en enhetlighet, säger Bengtsson.

Det som blir över är kultur- och fritidsfrågorna som bland annat innefattar föreningsliv. Dessutom görs en satsning på folkhälsan.

– De här frågorna skulle annars komma lite på undantaget i en större nämnd. Kultur- och inte minst föreningsfrågorna är väldigt viktiga i Laholms kommun, säger Bengtsson.

– Det är angeläget att det finns ett politiskt organ som tar ansvar för de delarna och som kan fokusera på de här sakerna. Det finns utmaningar där också, fortsätter han.

Sedan tidigare är det ingen nämnd som hållit i det gemensamma folkhälsoarbetet. Det behövs, enligt Bengtsson, då det är något som halkat efter.

– För att möta framtiden behöver vi fokusera mer på folkhälsa. För att laholmarna ska må väl behövs bra aktiviteter som inte minst skapar social tillhörighet.

Kultur- och folkhälsonämnden ska ta över ansvaret för måltidsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden. Mat ingår under folkhälsa.

– Det är fler och fler bitar som fallit på plats när det gäller det politiska ansvaret i det här förslaget som vi har tagit fram. Det blir en tydlighet, säger Bengtsson.

Totalt är det nio ledamöter som sitter i Kultur- och utvecklingsnämnden. Ordförande Gudrun Pettersson (C) sitter som ordförande kommer gå ner från 45 procent av en heltid till 30.

Medborgerlig samling och Laholmspartiet ville att Kultur- och utvecklingsnämnden skulle läggas ner. Båda partierna reserverade sig mot beslutet att skicka vidare det framtagna förslaget.

– Tyvärr landade vi inte i en samlad enighet kring det här. Det är två partier som har avvikande åsikter. Men vi har en stor majoritet för det lagda förslaget, säger Bengtsson.

LP vill lägga över frågorna för kultur och folkhälsa på kommunstyrelsen. MED tycker att kultur- och fritidsfrågorna kan ligga under under utbildningsnämnden.

Att lägga ner nämnden helt hade sparat knappt en miljon kronor, säger kommunens kanslichef Jonas Pålsson till HP.

Är ni inte fega som inte tar beslutet att fullt ut avskaffa nämnden för att spara på slantarna?

– Nej, vi tycker inte det. Vi anser att de frågorna som den nya nämnden ska pyssla med är så viktiga att de inte får hamna i skymundan i en stor nämnd, säger Bengtsson.

Nu ska förslaget ut på remiss i de olika nämnderna. Formellt beslut fattas på kommunfullmäktige i maj.