Klik venligst
POLITIK 2022-04-06 KL. 18:34

MP:s partiledare på besök i Laholm

Av Rickard Gustafsson

I Ukrainakrigets spår har det blivit än mer tydligt att Sverige står inför stora framtida utmaningar när det gäller energi- och livsmedelsförsörjning. När Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi besökte Laholm stod dessa frågor i fokus och det blev också tydligt att partiet ser en enorm potential i havsbaserad vindkraft. Stenevi passade också på att ge sin syn på den lokalt hyperaktuella frågan om solcellsparker på jordbruksmark.

MP:s partiledare på besök i Laholm
Det var riktigt aprilväder när MP:s språkrör Märta Stenevi besökte de lokala miljöpartisterna Kent-Ove Bengtsson, Lena Angviken och Margareta Lindgren. Snöflingorna yrde ordentligt när bilden togs på stranden i Mellbystrand. Foto: Rickard Gustafsson

Samma dag som regeringen lade fram ett vindkraftspaket för att snabba på utbyggnaden av billig och grön el i Sverige var Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi på blixtvisit i Laholm, inbjuden av den lokala MP-avdelningen.

Det var därför ganska naturligt att diskussionerna med de lokala företrädarna Margareta Lindgren, Lena Angviken och Kent-Ove Bengtsson kom att handla om satsningar på förnybara energikällor samt den lokalt hyperaktuella frågan om uppförandet av solcellsparker på jordbruksmark.

Frågan om svensk energi- och livsmedelsförsörjning har länge varit i fokus utifrån klimathotet, men blivit än mer prekär efter Rysslands invasion av Ukraina.
– Jag tror att kriget i Ukraina kommer att skifta fokus på hur vi ser på vår inhemska produktion. Det har plötsligt blivit akut och brutalt tydligt och kan vi inte hejda klimatförändringarna ganska snabbt nu så kommer vi att se allt mindre brukbar mark i södra Europa och att vi kan komma att behöva producera mer livsmedel i Sverige, säger Märta Stenevi.


Under tiden på stranden passade de lokala MP-politikerna på att även diskutera stranderosion och dryfta planerna om ett framtida hotell i Mellbystrand med språkröret Märta Stenevi. Foto: Rickard Gustafsson


Nyttjandet av jordbruksmark för solcellsparker är en stor fråga på den lokala agendan. MP i Laholm vill inte att mark ämnad för livsmedelsproduktion ska användas.

Stenevis hållning är att om Sverige på sikt ska bli självförsörjande så måste man värna om jordbruksmarken. Samtidigt stänger hon inte dörren för solcellsparker på jordbruksmark, men är tydlig med att det måste ske med tidsbegränsade tillstånd.
– Ska man använda jordbruksmarken till något annat än att odla mat är solenergi väldigt många gånger bättre än annan energiproduktion och väsentligt bättre än att bygga bostäder och infrastruktur. Det är egentligen ganska bra användning av jordbruksmark, framför allt därför att det går att återställa marken och att det också går att odla marken parallellt.

När det kommer till energiförsörjning anser Stenevi att beroendet av utländsk olja, gas och kol måste minskas betydligt och att importen från diktaturer stoppas.
– Vi vet att de pengarna hamnar i fickan hos antingen Putin, Saudiarabien, Qatar eller andra stater och regimer som vi inte vill finansiera, säger MP:s språkrör.


Havsbaserad vindkraft är framtidens melodi och den energisatsning som snabbast kan ersätta de fossila bränslena, anser Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. Foto: Mark König


Hon vill hellre utnyttja den unika möjlighet som finns med storskalig vindkraft till havs.
– Oavsett vad man tycker om kärnkraft så är den havsbaserade vindkraften det absolut snabbaste sättet att ersätta fossila bränslen. Där finns det en enorm potential, säger Märta Stenevi och berättar att Sverige i dag har en total årlig energiproduktion på 130 terawattimmar – alla energislag.

Hur stor del av den svenska energiförsörjningen skulle i framtiden kunna bestå av havsbaserad vindkraft?
– Ungefär fyra gånger mer än vår totala produktion i dag för det ligger just nu ansökningar till Energimyndigheten på 500 terawattimmar. Även om man väger in miljöhänsyn och utgår från att Försvarsmakten kommer att lägga en våt filt över många områden är det inte på något sätt orealistiskt att havsbaserad vindkraft kan ge en 50- till 100-procentig ökning, säger Märta Stenevi.