POLITIK 2022-03-02 KL. 10:56

MP vill ”spola” dricksvattnet i toaletten

Av Rickard Gustafsson

Miljöpartiet i Laholm vill minska användandet av dricksvatten vid toalettspolning. Nu föreslår partiet i en motion till fullmäktige att kommunen ska stimulera användning av BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) och ge råd till de hushåll som vill gå över till BDT-systemet.

MP vill ”spola” dricksvattnet i toaletten
Cirka 20 procent av vår dagliga dricksvattenförbrukning går till toalettspolning. Foto: Rickard Gustafsson

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten förbrukar varje svensk i genomsnitt 140 liter dricksvatten per person och dygn varav toalettspolningen står för 30 liter (cirka 20 procent).

Det har Miljöpartiet i Laholm tagit fasta på i sin senaste motion och vill att vi ska använda vårt dricksvatten på ett smartare sätt. De anser att det är resursslöseri att använda vatten av dricksvattenkvalitet efter gjorda toalettbehov.

De vill i stället att hushållen ska börja använda så kallat BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) och skriver i sin motion att det redan finns på flera håll i landet. För att använda BDT-vatten krävs en särskild behållare för använt vatten och en separat ledning till toalettstolen.

Utöver den miljömässiga vinsten finns det stora fördelar för både konsument och kommun, menar MP. Hushållens kostnad för vatten och avlopp minskar och det sänker också belastningen på Laholmsbuktens VA:s vattentäkter och reningsverk.

I förslaget till fullmäktige yrkar partiet på att Laholms kommun vid nybyggnation av bostäder stimulerar att BDT-vatten används för toalettspolning och att kommunen ger råd till människor som vill installera system för användning av BDT-vatten i befintliga bostäder.