POLITIK 2022-03-17 KL. 12:28

Miljöpartiet vill se ny bro över Lagan

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun måste se över möjligheten att ersätta den nuvarande valvbron vid kraftstationen i Laholm med en bro på annan plats. Det anser Miljöpartiet som lämnat in en motion till fullmäktige där man vill att kommunen tillsätter en utredning.

Miljöpartiet vill se ny bro över Lagan
Miljöpartiet i Laholm vill ersätta bron över Lagan vid Laholms kraftstation med en bro på annan plats. Nu motionerar partiet om att kommunen ska tillsätta en utredning som ska leda fram till att hitta en alternativ plats. Foto: Arkivbild

I augusti ifjol avgjorde kommunfullmäktige slutligen frågan om bygget av Sofieroleden, vilken stötts och blötts i flera decennier. När den ska byggas är inte bestämt, men klart är att bron vid kraftstationen i Laholm är en flaskhals på flera sätt.

Nu föreslår Miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige att kommunen tillsätter en utredning för att undersöka möjligheterna för att bygga en ny bro över Lagan på annan plats.

MP konstaterar att det den nuvarande bron som går rakt över slottsruinen Lagaholm, Hallands näststörsta fornminne, och tätt intill kraftverket redan i dag är en trafikfarlig plats där det passerar tung trafik med farligt gods.
Med utbyggnaden av Sofieroleden blir det en skarp kurva, vilket kommer öka risken för olyckor ytterligare.

De skriver också i motionen att kraftverket inom en 10-12-årsperiod ska miljöanpassas vilket är ännu ett skäl till att börja planeringen för att hitta en alternativ plats för en ny bro.

När motionen kommer upp för beslut i kommunfullmäktige är inte bestämt.