POLITIK 2021-11-30 KL. 14:20

MED och V vill se extra satsningar på LSS

Av Rickard Gustafsson

Ikväll ska kommunfullmäktige i Laholm klubba igenom budgeten för 2022. I sista stund har både Medborgerlig Samling och Vänsterpartiet kommit med yrkanden där de bland annat kräver mer pengar till LSS-området.

MED och V vill se extra satsningar på LSS
Ikväll ska budgeten för 2022 klubbas på kommunfullmäktige.

Novemberfullmäktige är av hävd och tradition ett av de mest livliga sammanträden under året. Anledningen är att politikerna då klubbar nästa års budget och bestämmer hur pengarna ska fördelas inom kommunens olika områden.

Traditionen påbjuder också att den styrande Sexklöverns budgetförslag fungerar som ramverk och att oppositionspartierna utifrån den kommer med olika tilläggsyrkanden. Laholms Tidning har sedan tidigare berättat att Laholmspartiet vill höja skatten med 1 krona för att bland annat satsa extra på skola, vård, omsorg och det lokala vägnätet.
I elfte timmen har nu även Medborgerlig Samling och Vänsterpartiet kommit med sina budgetförslag där det, trots den ideologiska skillnaden, finns en gemensam nämnare. Extra satsningar på LSS-området.

MED vill öronmärka 4 miljoner kronor i socialnämnden som ge brukarna möjlighet att
”Leva Som Svensson”, vilket också partiet nyligen motionerade om.
– Det har ju visat sig att människor far väldigt illa. Gör vi inte något åt detta nu kommer det att medföra betydligt större kostnader framöver. Vi måste återställa allt till hur det var förut och kan inte tillåta de bedömningar som görs nu. Vi ska bry oss om de människor som är skörast och har det svårast i livet, säger Karl-Fredrik Klinker (MED)

V är inne på samma spår och vill kompensera socialnämnden med ytterligare 16 miljoner kronor utöver den 24 miljonerssatsning som Sexklövern aviserat.
– Jag vill inte i återstoden av mitt liv någonsin igen läsa om de exempel som figurerat i tidningarna vad det gäller LSS. Vi har skrivit under Salamanca-deklarationen som handlar om rättigheterna för funktionsnedsatta människor och de senaste årens exempel är och har varit ett riktigt lågvattenmärke för Laholms kommun, säger Lennart Svensson (V).


Lennart Svensson och Vänsterpartiet vill skjuta till mer pengar till socialnämndens verksamheter.


För att finansiera socialnämndens utökade resurser, samt partiets övriga budgetyrkanden, vill Vänsterpartiet höja skatten med 1 krona. Av de extra 50 miljoner kronor som skattehöjningen innebär vill V använda 10 miljoner för att bland annat skynda på satsningen på Markarydsbanan samt tidigarelägga och förstärka arbetet med en fördjupad översiktsplan för kommunens östra delar – ”från Sjöalt till Mästocka".
– Hela kommunen ska leva, inte bara vid havet. Nu måste vi titta österut också efter att ha arbetat så länge med kustområdet. Vi kan inte senarelägga satsningen på persontrafik på Markarydsbanan utan vi måste sätta ännu mer press på regionen och Trafikverket, säger Lennart Svensson och menar att kommunen kan behöva ta mer kostnader för att få fart på projektet vilket i förlängningen gynnar inflyttning och utvecklingen av samhällena i kommunens östra delar.

Vänstern har även blickat på förslaget till fördjupad översiktsplan för kusten. De vill avsätta 7,5 miljoner till markköp så att den kan bevaras obebyggd och förklarar samtidigt att de är motståndare till ny bebyggelse i Svarvareskogen.


Medborgerlig Samling har blivit mer och mer aktiva inom sociala medier. Deras budgetförslag för 2022 presenterades nyligen av Pär-Åke Eriksson och Martin Lönnstam på partiets lokala Facebookkanal.


Medborgerlig Samling tror i sin tur inte på skattehöjning och menar att deras budgetförslag kan finansieras genom effektiviseringar inom kommunen på 1,5 procent. Det skulle ge ett extrautrymme på 20 miljoner kronor vilket även skapar möjligheten att nå ett årligt överskott på 2,1 procent i kommunens resultatmål.
Utöver öronmärkta LSS-pengar vill MED också inför nästa år se satsningar på fri simskola, byggbara tomter i Laholms byar och en tidigareläggning av cykelvägen mellan Hasslöv och Östra Karup. De vill även införa en så kallad ”Upphandlingslots” för att hjälpa företagare att delta i kommunens upphandlingar.
– Det är förenat med livsfara att cykla mellan Hasslöv-Östra Karup. Vi ser det här som akut och det är för övrigt helt ofattbart att vi inte kommit till skott tidigare och att den sträckan inte prioriterades före gång- och cykelvägen mellan Lilla Tjärby-Tjärby, säger Karl-Fredrik Klinker.