POLITIK 2021-11-12 KL. 07:00

LP vill höja skatten för att finansiera vård och skola

Av Rickard Gustafsson


Laholmspartiet har offentliggjort sin skuggbudget för 2022 och ekonomisk plan för 2023-2024. Partiet ser stora behov inom skola, vård och omsorg och menar att det krävs en skattehöjning på 1 krona för att klara ekonomin.

LP vill höja skatten för att finansiera vård och skola

För varje intjänad hundralapp dras 20,58 kronor i kommunalskatt. Det räcker inte för att klara kommunens ekonomi, menar Laholmspartiet. I partiets förslag till budget föreslår de en höjning av kommunalskatten med 1 krona till 21,58.
Enkronan skulle betyda ökade skatteintäkter på cirka 50 miljoner per år och totalt 150 miljoner under planperioden som sträcker sig fram till 2024.

I resonemanget för Bertil Johansson & Co fram att Laholm idag är en lågskattekommun och ligger på plats 48 av Sveriges 290 kommuner. Majoriteten av de ökade skatteintäkterna, enligt LP:s förslag, ska användas för att möta utmaningarna inom skola, vård och omsorg.
– De externa ekonomer som kommunen tog in för att analysera socialnämnden anser att kommunen är underfinansierad. Vi har själva skapat den här underfinansieringen eftersom vi inte höjt skatten tidigare, säger Bertil Johansson.

Johansson anser att de styrande partierna under flera års tid bara ”lappat och lagat” och menar att det nu krävs ett rejält tillskott till kommunens ekonomi. Han tror inte att kommuninvånarna skulle ta emot en höjning negativt.
– Folk är inte emot skattehöjningar om de bara vet vart pengarna går, men vi måste vara transparenta med vad pengarna används till. Ska vi ha ett solidariskt samhälle där gamla, barn, sjuka och handikappade ska kunna leva ett bra liv behöver vi ett tillskott, säger Bertil Johansson.
Rent konkret vill LP anslå 10 miljoner per år till barn- och ungdomsnämnden för att anställa fler specialpedagoger.
– Bara 67 procent av pojkarna når gymnasiekompetens och det håller inte, säger LP-ledaren.

10 miljoner kronor extra per år ska gå till socialnämndens driftbudget för att möta vårdbehovet samt öka personaltätheten inom vården. Det lokala vägnätet, som länge varit en av partiets käpphästar, föreslås få 5 miljoner extra per år.
– Vi måste en gång för alla ta tag i vägnätet på landsbygden och få ordning på det här. Varför ska det var sämre vägar på landet än i stan?, frågar sig Bertil Johansson och menar att folk på landet betalar lika mycket skatt.

10 miljoner kronor ska satsas på att öka tryggheten på landsbygden. Här föreslår LP att kommunen anställer vaktbolag som patrullerar kommunen, kvälls- och nattetid.
– Varje trygghetsundersökning visar att folk är otrygga på landsbygden. De är rädda för inbrott och vet inte när de kommer hem från jobbet om det haft tjuvbesök. Polisen säger till mig att deras resurser inte räcker till och då måste vi prova att ha ett vaktbolag för det är kommunens ansvar att få medborgarna att känna sig trygga.

Slutligen vill Laholmspartiet avsätta 2 miljoner kronor per år till fria resor för pensionärer, 65+, i kollektivtrafiken under lågtrafiktid inom kommunens
gränser.
– I grunden kostar det ingenting eftersom bussar kostar pengar oavsett om folk åker eller inte. Det är bättre att pensionärerna som ofta har dåliga pensioner kan åka gratis än att bussarna går tomma. Dessutom är det miljömässigt bättre att de åker buss än att de kör egna bilar, säger Bertil Johansson.
Kommunens budget för 2022 avgörs i kommunfullmäktige den 30 november.