POLITIK 2023-02-28 KL. 15:45

Lönnstam svingar klubban i MED

Av Rickard Gustafsson

En av grundarna till Medborgerlig Samling i Laholm, Martin Lönnstam, har utsetts till ny ordförande i lokala partiföreningen.

Lönnstam svingar klubban i MED
Martin Lönnstam återkommer som ordförande i Medborgerlig Samling i Laholm. Foto: LT/Arkiv

Partiets årsmöte, som hölls den 27 februari på Karlssons Mat i Laholm, innebar förändring på ordförandeposten. Martin Lönnstam tar över efter Mikael Kahlin, vilka båda var med och grundade den lokala partiföreningen, 2016.
– Det är medvind i partiet och när andra partier tappar i medlemmar blir vi fler. Vi har fördubblat antalet på två år och är 40 nu, säger Martin Lönnstam och berättar att tillströmningen ökat efter höstens val.

Intressant att notera är att ingen av partiets fyra ledamöter i kommunfullmäktige tar plats i nya styrelsen.
– Det är ett medvetet val. Vi vill inte vara ett parti med toppstyrning, utan ett lag som byggs och växer tillsammans, säger Martin Lönnstam.

Övriga i styrelsen är: Eivor Persson, Anne Kjerstin Löfstedt Schulz, Anna Lövenbo, Peter Aldenlöv, Kristian Einarsen och Boel Göransson. Suppleanter Ove Ragnvaldsson och Inger Stenberg.