POLITIK 2023-06-26 KL. 06:02

Lokal MEDgång kan ge plats i partistyrelsen

Av Rickard Gustafsson

Medborgerlig Samlings framgångar i Laholms kommun ger ringar på vattnet nationellt. Både Martin Lönnstam och Birger Bäkmark är aktuella för tunga uppdrag i det unga borgerliga partiet.
– Det är ett hedersuppdrag, säger Martin Lönnstam som nominerats till partistyrelsen.

Lokal MEDgång kan ge plats i partistyrelsen
Birger Bäkmark och Martin Lönnstam har båda nominerats till högre uppdrag inom Medborgerlig Samling. Bäkmark till partiets valberedning och Lönnstam till partistyrelsen. Foto: Rickard Gustafsson

Inte i någon annan kommun har Medborgerlig Samling rönt samma valframgångar som i Laholm. Partiet, som samlat många erfarna politiker från andra partier, tog två mandat i kommunvalet 2018 och fördubblade antalet 2022.

Framgångarna och utvecklingen i Laholm tycks ha skickat signaler uppåt i partiet och nu är två av representanterna, Martin Lönnstam och Birger Bäkmark, aktuella för förtroendeuppdrag i moderpartiet.

Lönnstam satt i Laholms kommunfullmäktige 2018-2022 men valde inför valet 2022 att ta ett kliv tillbaka och fokusera på uppbyggnaden av partiet. Han är i dag ordförande i MED Laholm och ledamot i Kommunrevisionen.

Inför partistämman i höst har Lönnstam nominerats till en ledamotsplats i partistyrelsen.

– Det är ju ett hedersuppdrag och det skulle vara kul att pröva vingarna på riksplanet. Men man ska ju bli invald först, säger Martin Lönnstam och skrattar.

Målsättningen är att få partiet att växa både nationellt, regionalt och lokalt. Utöver Laholm är MED representerade i kommunfullmäktige i Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker.

På det nationella planet är Medborgerlig Samling ett lilleputt-parti. Partiet som grundades 2014, och själva beskriver sig som liberalkonservativt, har i de två senaste valen endast fått 0,2 procent av rösterna. 4-procentspärren för att ta sig in i riksdagen är långt bort.

– Vi är ett rätt så litet parti men vi gräver där vi står och hade i senaste valet fullt fokus på kommunvalen, säger Martin Lönnstam.

42-årige vallbergabon Martin Lönnstam föreslås att ta plats i Medborgerlig Samlings partistyrelse.

Foto: Rickard Gustafsson

Men Lönnstam tror att det kan bli en snabb förändring, på riksplanet, kanske redan till valet 2026.

– Jag tvivlar inte på att Medborgerlig Samling kan bli ett riksdagsparti. Borgerligheten har visat vad de går för och jag tror att många borgerliga väljare kommer att vara missnöjda efter de här fyra åren.

– I valet var det många som röstade för att rösta bort Socialdemokraterna och lade sina missnöjesröster på Sverigedemokraterna. Där tror jag att vi har en chans att komma in, då många med mig nog hade hoppats på att det skulle bli större skillnad.

Resan till riksdagen är lång och Lönnstam påtalar att det är viktigt att bygga partiet från en stabil grund. Det innebär att växa på det kommunpolitiska planet och det görs genom lokal närvaro.

– En stark lokal närvaro, nära medborgarna, är viktig för att bygga upp trovärdigheten. Det finns många lärdomar från Laholm som vi ska ta vidare.

– Här har vi byggt från grunden och vi ska försöka sprida de goda exemplen vidare. Allt från hur vi jobbat inför och i valrörelsen men också i politiken där vi lagt mycket arbete på att granska hur kommunen är uppbyggd och fungerar, säger Lönnstam.

Birger Bäkmark har föreslagits till partiets valberedning och har accepterat nomineringen.

Han tycker att det är bra att MED Laholm, som haft de största valframgångarna, får mer inflytande i moderpartiet.

– Jag har fått frågan och tycker att det låter spännande och kul att få vara med och bygga upp ett parti från grunden. Jag är ganska bra på att läsa folk och poängen med valberedningen är att utse rätt folk och ta fram de bästa kandidaterna, säger Birger Bäkmark och fortsätter:

– Jag går in med vissa intentioner och hoppas att vår laholmspolitik kan sätta sitt avtryck i hela partiet.

De båda MED-politikerna hoppas kunna föra vidare de erfarenheter och lärdomar som gjort att partiet i Laholm gått från 0 till nästan 10 procent av väljarnas röster på fem år.

Foto: Rickard Gustafsson