Klik venligst
POLITIK 2023-03-30 KL. 09:13

Lagda sparförslag inte huggna i sten

Av Rickard Gustafsson

Facknämnderna har uppnått sitt första delmål. Sparförslagen som presenterats landade på totalt 35 130 000 kronor – nästan exakt de 35 miljoner som kommunfullmäktige beslutat. Det betyder dock inte att alla förslag som lagts kommer att verkställas.
– Förslagen kan korrigeras under vägens gång, men det handlar även till syvende och sist om att man håller budgeten 2023 också, säger Ove Bengtsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Lagda sparförslag inte huggna i sten
Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) trycker i intervjun extra på hur viktigt det är att nämnderna har kontroll över kostnaderna för 2023. Foto: Rickard Gustafsson

Sparbetinget som beslutats om i Laholms kommun lyder på 35 miljoner kronor. Det är cirka 2 procent av kommunens totala omslutning som uppgår till ungefär 1,7 miljarder kronor.

Processen att identifiera möjliga kostnadsneddragningar är nu över, berättar kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C). Att nämnderna tillsammans, nästan på tusenlappen, lyckas pricka sparmålet är en ren tillfällighet, menar han.
– Uppdraget vi gav i januari var att spara 35 miljoner, sen att det blivit så är nog slumpmässigt. Jag tror att nämnderna har utgått från var det är möjligt att göra besparingar, säger Ove och konstaterar att det är bra att totalsumman hamnade nära slutmålet och inte var lägre.

Kommunstyrelsens ordförande vill inte gå in på eller kommentera de olika sparförslagen som nämnderna presenterat.
– Det blir höstens arbete att sätta budgeten. Det kommer inte bli någon diskussion om det ena eller andra nu.

Däremot anser Bengtsson att det är viktigt att fullmäktige i god tid fått alla förslag inklusive de risk- och konsekvensanalyser som tagits fram av förvaltningarna. Det tar man nu med sig när man i maj månad sätter direktiv, riktlinjer och framför allt den ekonomiska ramen för nämndernas budget 2024.
– Fullmäktigeledamöterna har nu fått en hint om vad som kan komma att hända när man i höst tar en budget med 35 miljoner i besparingar plus en skattehöjning på 52 öre. Det här är ett sätt att göra politiken medveten om vad det är som ska göras och vad konsekvenserna blir av det, säger Ove Bengtsson (C).

Efter fullmäktigebeslutet i maj får nämndspolitikerna tid på sig över sommaren att fundera på om de lagda förslagen ska genomföras eller om det under tiden framkommit andra områden där det finns besparingar.

För det är alltså först i höst som förslagen ska mejslas ner till skarpa beslut i respektive nämnd.
– Nämnderna har angett sina sparmål och det de får reda på i maj är en nettokostnadsram. Utifrån den kanske nämnderna tar ett annat beslut och kanske hittar andra besparingar som är bättre än dem de har angett nu. Fullmäktige går inte in och petar exakt vad det ska sparas på och man kan inte med säkerhet gå ut och säga att det är de här besparingarna som kommer att ske.

Det är mycket snack om nedskärningar i budgeten inför 2024, men det är av yttersta vikt att nämnderna lyckas hålla även 2023 års budget.
– Gör man inte det så kommer det kanske inte räcka med 35 miljoner, och kanske inte 52 öre i skattehöjning heller, säger Ove Bengtsson.