Klik venligst
POLITIK 2024-03-26 KL. 17:43

Kritik mot skolnedläggningar undanhålls för politiken

Av Rickard Gustafsson

Skrivelser och synpunkter som postats till utbildningsnämnden kring skolnedläggningarna har inte nått politikerna i nämnden. För skolpolitikern Tony Bagoly (SD) tog det två veckor att få ut mejlkorrespondens – handlingar som han dessutom tvingas betala för!
– Jag förstår inte, det är ju vi som är nämnden, säger SD-politikern till LT.

Kritik mot skolnedläggningar undanhålls för politiken
Först efter två veckors väntan fick Tony Bagoly (SD) tillgång till e-post som allmänheten skickat till utbildningsnämnden – där han själv sitter som ordinarie ledamot. Dokument som han dessutom får betala för. Foto: Rickard Gustafsson

Artikeln har uppdaterats. I en tidigare version publicerades en fotnot som behandlade en förteckning över datum, synpunkter och förslag till utbildningsnämnden. LT har tagit bort den delen efter faktakontroll.

Aldrig tidigare i Laholms kommuns historia har inflödet av post i ett specifikt ärende varit så stort som förslaget kring nedläggning av skolorna i Ahla, Genevad och Mellby förskola.

Sedan förslaget blev offentligt i mitten av februari har det haglat in synpunkter och klagomål till utbildningsnämnden från medborgarna.

Den 11 mars vände sig Tony Bagoly (SD), ledamot i utbildningsnämnden, till nämndens sekreterare med begäran om att få ta del av all mejlkorrespondens som diarieförts relaterade till nedläggningarna.

– Framför allt ville jag ta del av de mejl och handlingar som vårdnadshavare skickat in och naturligtvis ville jag också läsa de svar som skickats från utbildningsnämnden till vårdnadshavarna, säger Bagoly och berättar att syftet var att förbereda sig och vara påläst inför nämndens beslut den 27 mars.

Den 21 mars fick han svar att sammanställningen av e-postmeddelandena inte var klar: ”Det finns en hel del registrerat och det tar därför tid att plocka fram. Jag vill upplysa om att handlingar innehåller personuppgifter och därför inte kan lämnas till dig digitalt utan behöver ske via pappersformat och vi tar betalt för kopiorna”.

Två dagar innan det stora beslutet, två veckor senare, fick SD-ledamoten besked att handlingarna finns att hämta hos Medborgarservice i Stadshuset.

– De här mejlen ska tydligen genomgå sekretessprövning och maskeras och kostnaden jag måste betala är två kronor per A4-kopia och jag har ett mejl där det står att jag ska faktureras 222 kronor, berättar Tony Bagoly.

Han fortsätter:

– Det är jättekonstigt att vi ledamöter inte får ta del av den korrespondens som är adresserad till utbildningsnämnden. Jag förstår inte, det är ju vi som är nämnden och mejlen borde givetvis komma till oss direkt, skyndsamt.

Du menar alltså att nämndens ledamöter inte får ta del av allmänhetens skrivelser och synpunkter?

– Det verkar så. På förra sammanträdet i februari fick vi se ett utskrivet mejl som inkommit, men jag kan tänka mig att det finns betydligt fler i det här ärendet.

Nämnden har ju översköljts av hundratals mejl sedan förslagen om nedläggningarna blev offentliga?

– Ja, jag har förstått det när jag talat med vårdnadshavare. Men de mejl från allmänheten som vi fått se kan nog räknas på en hand, så länge jag suttit i nämnden.

– Det känns märkligt när jag tänker på det nu, speciellt när man blivit uppmärksammad på det av föräldrar som undrar om jag inte läst mejlen som de skickat in, säger Tony Bagoly.

Tony Bagoly (SD) sitter som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden men är också vårdnadshavare till barn på Genevadsskolan. När nämnden fattar beslut i skolnedläggningsfrågan kommer Bagoly inte delta på grund av jäv. Foto: Rickard Gustafsson

Responsen från föräldrarna har varit stenhård, berättar SD-politikern.

– De har blivit förbannade, uppretade, arga och tror att det handlar om ett rent sabotage att någon sitter och filtrerar mejlen som är direktadresserad till oss ledamöter. Jag har på sistone insett att vi politiker inte får de här skrivelserna och därför börjat uppmana föräldrarna att också mejla direkt till ledamöternas enskilda mejladresser.

Vad tror du att allmänheten förväntar sig när de mejlar till utbildningsnamnden@laholm.se?

– Att mejlet ska komma fram till oss som sitter i nämnden. Jag har förutsatt, fram till nu, att alla mejl som är adresserade till nämnden kommer till oss politiker som ska fatta besluten. Det här är något som måste åtgärdas, omedelbart.

Vad får det för konsekvenser att ni politiker inte får ta del av skrivelser som inkommit?

– Det gör ju att vi inte har rätt underlag för att göra en korrekt bedömning. Det klart att det här påverkat beslut bakåt i tiden och att det även kommer påverka framtida beslut om inget görs. Det måste till en ändring så att ledamöterna faktiskt får ta del av den information som kommer in.

– Frågan man ställer sig är om det fungerar likadant också i kommunens andra nämnder?, säger Tony Bagoly.