POLITIK 2022-05-18 KL. 15:20

Krisläge: Tvingas köpa demensplatser utanför kommunen

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun klarar inte av att ta hand om sina demenssjuka på grund av akut platsbrist på de egna äldreboendena. Det tvingar socialnämnden att köpa in tio platser från andra vårdaktörer. Det privata äldreboendet Vardaga i Allarp kan ligga närmast till hands men de äldre och sjuka kan också hamna på platser i olika delar av Skåne.

Krisläge: Tvingas köpa demensplatser utanför kommunen
Vardagas äldreboende i Allarp kan bli lösningen på den akuta bristen på demensplatser i Laholms kommun. Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) öppnar för alternativet efter ett beslut i nämnden. Foto: Joakim Ormsmarck/Laholms kommun

LT har tidigare berättat att Laholms kommun Lex Sarah-anmält sig själva på grund av den akuta bristen av demensplatser. Läget är akut och socialnämnden har nu tvingats att ta det mycket ovanliga beslutet att vända sig utanför kommunens gränser för att klara vårdtrycket.

Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) anser att det är ett misslyckande att kommunen inte haft längre framförhållning trots att nämnden sett behovet sedan länge. Han påpekar dock att nämnden flaggat upp långt före hans tid på ordförandeposten, men att bland annat satsningar på demenscentrum vid Glänninge sjö i Laholm och nyligen på Randerslund inte fått gehör i kommunfullmäktige.
– Det finns i lokalförsörjningsplanen fram till 2025 inte en enda demensplats kvar, trots att vi fört fram att vi behöver det. Nu har vi invånare som har fått vänta och inte fått plats och då måste vi agera, säger Kenneth Camitz.

Även när den nya demensavdelningen (åtta platser) på Randerslund i Ränneslöv öppnar efter sommaren kommer behovet inte att täckas.
– Nu sitter vi i ett läge där det inte går att blunda längre. Vi kommer inte kunna lösa det i egen regi och för att inte individerna ska komma i kläm måste vi köpa 10 platser, i första skedet, säger Kenneth Camitz och berättar att kommunen riskerar dyra viten på upp till en miljon kronor per individ och år om lagen inte följs.

Laholms kommun ingår i Skånes kommuners upphandling av demensplatser och förvaltningen har undersökt tillgång på platser i andra kommuner. De äldreboenden som ligger närmast finns i Skånes Fagerhult, Wittsjö och Hörby. Man har även konstaterat att det finns platser i bland annat Malmö, Lund, Eslöv och Broby.
– Vid krisläge får vi ta plats för plats och vi kan inte välja var. Det kan bli Tomelilla, Lund eller andra ställen där det finns ledigt. Därför vill vi hellre ge förvaltningen i uppdrag att lösa tio platser externt och det finns ju ett boende ute vid kusten, säger Kenneth Camitz.

Äldreboendet som socialnämndens ordförande syftar på är Villa Havsglimt i Allarp som ägs och drivs av den privata vårdkoncernen Vardaga. Där finns det 60 vårdplatser men är delvis redan upptaget.
Ängelholms kommun har sedan storbranden på ett äldreboende i mitten av mars hyrt in sig på 40 av de 60 platserna och hyreskontraktet sträcker sig till i mitten av september.
– Det finns ett våningsplan med upp till 20 platser som finns att tillgå, men det är en fråga som förvaltningen får titta på, säger Kenneth Camitz.


Vardagas äldreboende, Villa Havsglimt, i Allarp stod klart i februari 2020. Till en början stod det tomt men på senare tid har Ängelholms kommun hyrt in sig och snart kan Laholms kommun göra likaså. Foto: Joakim Ormsmarck


Om Laholms kommun väljer Allarp och kommer överens med Vardaga kan inflyttning bli aktuell i september/oktober. Priset per vårdplats uppges hamna på 2 600-2 800 kronor per dygn om kommunen köper minst tio platser.
Klart mycket billigare än de 9 300 kronor/dygn som man senaste månaden tvingats att betala för 25 sjukhusplatser till Region Halland.

Det ökade behovet av demensplatser har även skapat brist på korttidsplatser. Därför beslutade SON också att från och med senast i september öppna en tidigare stängd avdelning på Solhemmet i Veinge.
Avdelningen beräknas belasta SON:s budget med 1 miljon kronor och köpen av externa demensplatser väntas bidra till en kostnadsökning på 3,4 miljoner kronor för årets sista fyra månader.