POLITIK 2022-11-07 KL. 19:53

Kommunen backar efter kritiserade nedsläckningsbeslut

Av Rickard Gustafsson

Kritiken mot nedsläckningen av gatlampor och belysta juldekorationer blev för tuff. Nu backar samhällsbyggnadsnämnden och ordföranden Knut Slettengren (M) från tidigare fattade beslut. Nu ska ALLA gatlampor tändas fram tills att ett nytt nedsläckningsförslag tröskats igenom och dessutom meddelar politikerna att det också blir julstämning i Laholms centrum.

Kommunen backar efter kritiserade nedsläckningsbeslut
Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden har tagit åt sig av den massiva kritiken och backar från tidigare beslut om nedsläckning av gatubelysningen. Foto: Rickard Gustafsson

Det har gått drygt en månad sedan samhällsbyggnadsnämndens Knut Slettengren (M) fattade ett ordförandebeslut, med stöd av sina kollegor Ove Bengtsson (S) och Gudrun Petterson (C), om att 2 av 3 gatlampor i Laholms kommun ska släckas ned på obestämd tid.

Knappt två veckor senare beslutade hela nämnden att inte heller juldekorationerna skulle tändas. Budskapet var i båda fallen att varje kilowattimme räknas och backades i argumentationen upp med spardirektiv från statsmakten och EU.

Reaktionerna lät inte vänta på sig och senaste tiden har det fullkomligt haglat kritik mot besluten från medborgare, företagare och föreningar.

På en presskonferens under måndagen förmedlade beredningsutskottet i samhällsbyggnadsnämnden (SBN) att de nu, efter att ha utvärderat situationen och tagit till sig av den massiva kritik som framkommit, delvis backar från tidigare beslut.
– Jag är en mänsklig person, som alla andra, och när man får väldigt mycket kritik från samhällsmedborgare på stan eller telefon så mår man inte så bra. Det fanns absolut ingen avsikt att släcka ner hela gator och hela kvarter, säger Knut Slettengren.


Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden (Gudrun Pettersson, Ove Bengtsson och Knut Slettengren) erkänner att nedsläckningsbesluten inte blev som de tänkt sig. Foto: Rickard Gustafsson


Tanken var att nedsläckningen av gatubelysningen skulle följt en rytm av ”två nedsläckta, en tänd”. Av tekniska skäl har det inte fungerat i praktiken, men trots det vill Slettengren inte erkänna att beslutet var svagt underbyggt.
– Jag vill inte påstå att det var fel. Vi hade en diskussion i beredningsutskottet innan. Jag trodde på tekniken och att de här bitarna var klara, säger Knut Slettengren.

Ove Bengtsson (S) kan bara konstatera det i princip alla laholmare noterat.
– Vi ser att beslutet inte blev som det var tänkt. Vi har konstaterat att hela gator släckts ned, eller 9 av 10 lampor varit släckta, och att torg varit helt nedsläckta. Det var inte andemeningen med beslutet. Vi får göra om och göra rätt och prioritera vad som ska vara tänt, säger Ove Bengtsson (S).

Beskedet från politiken att ”göra om och göra rätt” innebär att nämnden den 16 november beslutar att ALLA gatlampor tänds fram tills att ett nytt nedsläckningsförslag utretts och är på plats.
Politikernas nya förslag (som tjänstemännen ska utreda) är som följer:

• 50 % av lamporna i gatubelysningen släcks.
• Lampor vid trafikkorsningar och övergångsställen ska vara tända.
• Lampor vid skolor och förskolor ska vara tända.

Någon tidsfrist har inte satts men troligtvis kommer det nya förslaget inte vara klart förrän tidigast till SBN:s möte den 14 december, kanske först i januari.
– Efter att utredningen är gjord ska samtliga kommunala nämnder, kommunens säkerhetssamordnare och Laholmspolisen ges möjlighet att komma med synpunkter innan vi fattar beslut, säger Knut Slettengren.


Mörkret över Laholms centrum har sänkt sig under novemberkvällen. Men nu backar politikerna och lovar att juldekorationerna i samråd med Attraktiva Laholm ska belysas lagom till julskyltningen den 27 november. Foto: Rickard Gustafsson


När det gäller julbelysningen i Laholms innerstad behövs det inga utredningar. Där går man centrumhandlarna och köpmannaföreningen delvis till mötes.
– Det är klartecken på det. Exakt hur mycket det blir ska vi titta på tillsammans med Attraktiva Laholm, säger Ove Bengtsson.
Målsättningen är att den dialogen ska vara genomförd så att allt är på plats lagom till 1:e advent och julskyltningen den 27 november.

Rent formellt är inget av besluten klubbade men allt borgar för att det finns en matematisk majoritet i nämnden den 16 november.
– Det här är förslag som vi tror vi kommer att få igenom, säger Gudrun Pettersson (C).