Klik venligst
POLITIK 2023-11-30 KL. 13:15

Kommer ”82-öringen” att räcka?

Av Rickard Gustafsson

Samtliga partier i fullmäktige var överens om att kommunskatten måste höjas. Höjningen blev som förutspått 82 öre, men flera oppositionspartier ville höja skatten ännu mer och lägga extrapengarna på skola, vård och omsorg.

Kommer ”82-öringen” att räcka?
Laholms kommuns budget för 2024 är klubbad. Förslaget från de styrande partierna i Ansvar för Laholm gick i genom i sin helhet. Foto: Rickard Gustafsson

Sedan Socialdemokraterna, efter valet, slagit sig ihop med den borgerliga kvartetten (C, M, KD, L) har styret i Ansvar för Laholm en klar majoritet. Därmed var utgången under tisdagskvällens fullmäktige mer ett spel för galleriet då det på förhand stod klart att styrets förslag på budget för 2024 skulle gå igenom.

Klockan 22.20 slog fullmäktigeordföranden Thor Gunnar Bjelland klubban i bordet och satte punkt för en tre och en halv timmes debatt där rekordmånga (fem) budgetförslag ställdes mot varandra.

Samtliga partier orerade om att det är ekonomiskt tuffa tider och alla pekade ut hög inflation, höjda räntor och ökade pensionskostnader som de avgörande och mest kostnadsdrivande bovarna i dramat.

Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) konstaterade att budgeten handlar om att hålla näsan ovanför vattenytan och pekade på ovanstående faktorer till att kommunens resultat försämrats med 107 miljoner kronor de senaste två åren.

– Det skapar en ekvation som är väldigt svår att få ihop, sa kommunrådet och pekade på att en 82-örig skattehöjning, tillsammans med fler kostnadsminskningar och effektiviseringsåtgärder, kommer att ge ett blygsamt plusresultat på 10,7 miljoner.

– Det är dock inte helt nattsvart. Orosmolnen hopar sig under 2024 men redan 2025, om prognosmakarna får rätt, ser vi en ljusning och räknar med ett överskott på 53 miljoner kronor.

Att behöva ta till skattevapnet gillas inte av Moderaterna och gruppledaren Thor Gunnar Bjelland, som gav sig själv och resten av regeringsstyret beröm för året som gått och syftade på omorganisationen och de sparbeting som beslutats.

– Det har varit tuffa ekonomiska tider, men vi kan ge oss godkänt på det vi presterat. Det har inte blivit så stora konsekvenser som man trodde. Vi är inte nöjda med att höja skatten, men den här gången känner vi oss tvingade.

Även Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling och Miljöpartiet (med viss tvekan) ställde sig bakom en skattehöjning på 82 öre.

Peter Berndtson (SD) kallade skattehöjningen det ”ett nödvändigt ont”, Pär-Åke Eriksson (MED) menade att ”vi är inte heller glada, men i detta läge är det nödvändigt” och Kent-Ove Bengtsson (MP) konstaterade att ”vi är nöjda, men hade kunnat tänka oss lite mer”.

Laholmspartiet och Vänsterpartiet ville spä på skattesatsen med ytterligare en 50-öring och lägga pengarna på att huvudsakligen täcka behoven inom skola, vård och omsorg.

– En höjning med ytterligare 50 öre är fortfarande blygsamt i förhållande till övriga kommuner i landet, och Laholm skulle fortfarande ligga en bra bit under mitten av resten av Sverige, sa Björn Abelli (V).

Även Bertil Johansson (LP) kallade Laholm för en ”lågskattekommun” och påtalade att skattehöjningen kommer för sent och för lite.

– Det här är ingen budget jag skulle slå mig på bröstet för och de 82 öre ni kommer med nu räcker inte, sa Johansson i sin 38:e budgetdebatt och menade att de uteblivna satsningarna kommer slå hårdast mot de som redan har det svårt.

Sverigedemokraterna hade i sin första lagda skuggbudget någonsin(!) gjort en mindre omfördelning, men sköt snarare in sig på att senarelägga vissa investeringar som exempelvis gång- och cykelbanor i Hasslöv och Våxtorp, omläggning av konstgräsplanen i Laholm och badbryggan i Mellbystrand.

På investeringssidan ville Medborgerlig Samling tvärtom att GC-vägen mellan Hasslöv och Östra Karup skulle tidigareläggas och anslå ytterligare sex miljoner till asfaltering och vägunderhåll. Partiet ville i övrigt minska överskottsmålet från 10,7 till 2,7 miljoner kronor för att finansiera satsning på att behålla Nattis och stärka delar av socialnämndens verksamheter – främst LSS-området och anhörigstödet.

Inget av oppositionspartiernas budgetyrkanden fick gehör utan Ansvar för Laholms budget antogs i sin helhet.

Årets budgetdebatt var tamare än på många år. Kanske var det på grund av det solklara parlamentariska läget som debatten aldrig lyfte? Eller kanske handlade det mer om Åke Hantofts(C) inlägg i debatten?

– Skiljer det mycket mellan de tio partierna som varit uppe i talarstolen? Vi har 2,2 miljarder att fördela och 1,5 procent av dem har ni spelat in på – det är inte ens kosmetika.