Klik venligst
POLITIK 2023-08-11 KL. 10:04

KD kan mista över 100 000 kronor i partistöd

Av Rickard Gustafsson

Kristdemokraterna i Laholm riskerar att mista sitt partistöd på över 100 000 kronor eftersom partiets årsredovisning inte registrerats inom föreskriven tid. Gruppledaren Jörgen Nilsson tar på sig fullt ansvar, men hävdar att han redan i maj lämnade in dokumenten till en tjänsteman i Stadshuset. Dokument som sedan kommit på villovägar och aldrig registrerats.

KD kan mista över 100 000 kronor i partistöd
Kristdemokraternas gruppledare Jörgen Nilsson hoppas att fullmäktige köper förklaringen till varför inte årsredovisningen och granskningsrapporten registrerats. Foto: Rickard Gustafsson

Reglerna om partistöd antogs av fullmäktige för nio år sedan och har gällt sedan 2015. De beskriver att deadline för inlämnande är senast den 30 juni (senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång).

Reglerna är relativt simpla. Om ett parti inte lämnar in redovisning och granskningsrapport till kommunen i tid, ja då betalas det helt enkelt inte ut några pengar nästkommande år.

Syftet med reglerna är att partierna ska kunna visa och redogöra att stödet använts på rätt sätt.

Kanslienheten på Laholms kommun har gått igenom alla årsredovisningar för 2022 och konstaterar att samtliga partier i kommunfullmäktige under vintern och våren lämnat in handlingarna i tid – förutom Kristdemokraterna.

KD:s gruppledare Jörgen Nilsson berättar för LT att han fick en stor klump i magen när han fick höra att partiets räkenskaper inte registrerats.

– Det är ödets ironi när man försöker vara pretentiös, ordentlig och ”bäst i klassen” och så skiter det sig. Den är inlämnad i Stadshuset, men sen har det hänt nånting och inte registrerats.

Han hävdar med bestämdhet att ett kuvert med dokumenten lämnades över till en tjänsteman i Stadshuset den 16 maj, i samband med att han var på kommunstyrelsemöte.

– Det är viktiga papper och jag ville inte skicka det med post, utan ville personligen räcka över kuvertet till rätt tjänsteman. Då upptäckte jag att gått till fel våning och där stötte jag på en högt uppsatt tjänsteman som jag har stort förtroende för.

– Eftersom den personen var på väg till den som skulle ha handlingarna överlämnade jag kuvertet och denne lade det på mottagarens skrivbord eftersom tjänstemannen inte var på plats. Vad som sedan hänt är det ingen som vet, säger Jörgen Nilsson.

Du frågade inte senare efter en kvittens på att dokumenten registrerats?

– Nej, det gjorde jag inte och någon kvittens har vi inte fått tidigare år heller när vi lämnat in årsredovisningen, enligt vår gamle ordförande Lars Gustafsson, säger Jörgen.

Det är mycket pengar det rör sig om, 105 000 kronor?

– Ja, det är en bra peng. Men vi har pengar så vi klarar oss om vi inte får något stöd, men det är tur att det inte är valår. Då hade det varit kämpigt, menar Jörgen Nilsson.

Kristdemokraterna riskerar nu alltså att sälla sig till en mindre smickrande skara av partier som av olika anledningar förlorat sitt kommunala partistöd.

2016 lämnade Liberalerna in tre dagar för sent och blev utan partistöd. 2021 upprepades misstaget av Trygghetspartiet och ifjol glömde Vänsterpartiet bort deadlinen.

I valet 2022 fick Kristdemokraterna ytterligare ett mandat i fullmäktige. Det innebär större partistöd, vilket man nu riskerar att mista.

Foto: Arkivbild

Eftersom reglerna antagits av kommunfullmäktige är det också där beslutet fattas om KD ska få något partistöd för 2024.

Tror du fullmäktige köper din förklaring, ser mellan fingrarna, och ger er partistöd?

– Jag hoppas det, men jag vet faktiskt inte alls. Jag vet att den är inlämnad, men det har inte registrerats.

Hur tar dina partikollegor nyheten?

– Jag har inte fått skäll och de är inte arga på mig. Fast de är inte heller så glada. Klumpen i magen lär inte gå över innan fullmäktige tagit ett beslut.

Trots den uppenbara risken att gå torsk på över 100 000 kronor kostar Jörgen Nilsson på sig att skämta om situationen. Han säger att om det inte blir något partistöd så har i vart fall KD bidragit med sin del till kommunens sparbeting för 2024.

– Men en sak är klar, aldrig i resten av mitt liv tänker jag fler gånger ta på mig ansvaret att lämna in redovisningen.

Fakta: Kommunalt partistöd

• Varje parti med mandat i kommunfullmäktige får ett årligt stöd, dels som grundstöd dels som mandatbundet stöd.

• Grundstödet är på ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar 26 250 kr år 2023.

• Mandatstödet är på samma belopp med den skillnaden att totalsumman baseras på antalet "stolar i fullmäktige" som respektive parti fick i det senaste valet.

Ett mandat ger således 26 250 kronor och två 52 500 kronor och så vidare. Ett parti som erhållit ett mandat i valet får totalt 52 500 kr i partistöd för 2023.

Källa: Laholms kommun