Klik venligst
POLITIK 2023-08-21 KL. 06:06

KD får partistöd trots försvunnen årsredovisning

Av Rickard Gustafsson

Hotet om uteblivet partistöd för Kristdemokraterna är undanröjt. Samtliga partier i kommunstyrelsen köper gruppledaren Jörgen Nilssons förklaring om att årsredovisningen som försvann i Stadshuset lämnats in i tid.
– En tjänsteman har bekräftat att den kommit in. Alla kan vi göra fel, säger kommunrådet Ove Bengtsson (C).

KD får partistöd trots försvunnen årsredovisning
Kristdemokraternas gruppledare Jörgen Nilsson är lättad efter att en intern utredning visat att en tjänsteman i Stadshuset bekräftat att denne mottagit KD:s redovisning i god tid innan deadline. Foto: Rickard Gustafsson

Reglerna för att få kommunalt partistöd är glasklara. Årsredovisning och granskningsrapport ska vara inlämnade och registrerade senast den 30 juni – annars uteblir stödet.

Som LT tidigare berättat hävdar KD:s gruppledare Jörgen Nilsson att han lämnade över ett kuvert med dokumenten till en tjänsteman i Stadshuset i samband med ett kommunstyrelsemöte den 16 maj.

Kuvertet försvann därefter spårlöst och registrerades därmed aldrig.

Inför att ärendet om KD:s partistöd skulle diskuteras i kommunstyrelsen skrev Jörgen Nilsson en förklaring till det inträffade och den verkar vara vattentät.

KS godtar förklaringen efter att ärendet utretts internt.

– Det var lite krumbukter med Kristdemokraterna, men deras årsredovisning har lämnats in till en tjänsteman den 16 maj och det är vidimerat också, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C).

Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) berättar att en tjänsteman vidimerat att Kristdemokraternas redovisning lämnats in till kommunen den 16 maj.

Foto: Rickard Gustafsson

Kommunrådet utvecklar svaret:

– Lämnar man en handling till kommunen och den tas emot av en tjänsteman och vederbörande bekräftar det, då är den mottagen det datumet.

KD har efter att det uppdagats lämnat in sin redovisning på nytt och är nu registrerad på rätt sätt.

Jörgen Nilsson, som i en tidigare LT-intervju berättat att han fick en stor klump i magen då partiet riskerade förlora 105 000 kronor, mår nu mycket bättre.

– Det är en lättnad såklart. Men helt försvinner inte klumpen förrän kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i november.

Eftersom samtliga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom beslutet ska det mycket till om KD inte beviljas partistöd.

Oavsett så aviserar Jörgen Nilsson att KD framöver kommer använda både ”hängsle och livrem”.

– Årsredovisningen kommer framöver lämnas in både digitalt och manuellt till Medborgarservice. Vi kommer också vara mycket mer noggranna med att få en kvittens på att den lämnats in.