Klik venligst
POLITIK 2022-09-12 KL. 16:39

Kanonval av MED – dubblade mandaten

Av Rickard Gustafsson

Medborgerlig Samling tog ett sjumilakliv i kommunvalet när de mer än fördubblade sina röster och avancerade från två till fyra mandat i fullmäktige. Festen på valvakan var ett faktum.
– Vi har styrt den politiska agendan de senaste månaderna och det återspeglar sig i nu i resultatet, säger partiets ordförande Mikael Kahlin.

Kanonval av MED – dubblade mandaten
Medborgerlig Samling firade rejält på valvakan med konfettiregn. Förståeligt då partiet dubblade mandaten i fullmäktige och avancerade till Laholms femte största parti. Foto: Rickard Gustafsson

Det jublades ordentligt på Solstickan i Mellbystrand under MED:s valvaka. Inte alls konstigt med tanke på att det unga partiet gick som en raket i kommunvalet i Laholm.

Medborgerlig Samling har gått från att ha varit en brokig skara av avhoppade politiker från flera olika partier (M, SD, C) till att bli det femte största partiet med en väljarbas på nästan var tionde väljare.
– Vi har inte kannibaliserat på vare sig M eller SD som också gick framåt. Det visar att vi har en egen politik, en egen identitet och egna väljare i kommunen. Det här visar att vi nu har ett berättigande i kommunen, säger Mikael Kahlin.

Förstanamnet Karl-Fredrik Klinker fick under valkvällen se rösterna ticka in som aldrig tidigare och partiet som hade 4,3 procent i valet 2018 nådde nu upp till 9,4 procent. En uppgång med hela 5,1 procent.
– Man hoppas alltid på mer, men vi har ökat med mer än 100 procent och det känns väldigt bra, säger Klinker.
– Det är ett historiskt resultat. Vi gick från 0 till 2 mandat i förra valet och nu från 2 till 4. Du ser ju vart det tar vägen, säger Kahlin.

Ni har valkampanjat hårt, men vad tror ni ligger bakom framgången?
– Att vi engagerat oss i de mjuka värdena och det har attraherat människor. Vi måste såklart bygga ”tegelhögar”också, men det måste också blandas upp med något mjukt. Nu gäller det också att vi levererar, säger Klinker innan Kahlin åter tar över ordet i gruppintervjun.
– Vi har styrt den politiska agendan de senaste månaderna och det återspeglar sig i nu i resultatet. Vi har drivit frågan om LSS och problemen i skolorna och det har nu burit frukt.


Toppnamnet Karl-Fredrik Klinker var väldigt nöjd över Medborgerlig Samlings raketval – från 4,3 till 9,4 procent av rösterna i kommunvalet. Foto: Rickard Gustafsson


När det blåser mer högervindar än vanligt i Laholm hoppas MED såklart att få bli en del av styret. Men där blir de annars så frispråkiga herrarna mer sansade och återhållsamma. Birger Bäkmark, pressansvarig i partiet, deklarerar:
– Det är för tidigt att uttala sig om det innan vi har det slutgiltiga valresultatet. Ni i media får ge er till tåls.

Däremot sticker MED-politikerna inte under stol med att de ser att det finns förutsättningar för ett ”blått block”.
– Rent logiskt matematiskt så finns det på ett annat sätt förutsättningar för ett mer stabilt styre i Laholm nu än under förra perioden. Ur den aspekten ser det parlamentariska läget lite mer gynnsamt ut nu, säger Kahlin.

Tror ni att Femklöver-samarbetet i Samverkan Laholm är över nu?
– Det är ingenting som vi känner att vi vill kommentera nu. Det kommer behövas många förhandlingar under den närmaste tiden, säger Karl-Fredrik Klinker.

Den 18 oktober ska ett nytt fullmäktige ta plats och fram till dess lär det ske både många och långa samtal och förhandlingar om vem eller vilka som ska styra Laholm de nästkommande fyra åren.