POLITIK 2022-11-21 KL. 06:02

Intern undersökning visar djup spricka inom M

Av Rickard Gustafsson

Maktkampen om partiledarposten i Moderaterna Laholm har skapat en djup spricka i partiet. Sedan fullmäktigegruppen sparkade Roland Norrman som gruppledare till förmån för Eric Semb jäser missnöjet bland M-politikerna utanför toppskiktet. Enligt en intern partiundersökning uttrycker en överväldigande majoritet på partiets valsedel sitt förtroende för Norrman som ledare av partiet.

Intern undersökning visar djup spricka inom M
En partiintern undersökning visar att det finns två tydliga falanger inom Moderaterna. Av de 31 M-politikerna på partiets kommunvalslista säger sig majoriteten av

Den som hängt med i politikersvängarna minns säkert att Moderaternas nya fullmäktigegrupp, den 3 oktober, petade listettan Roland Norrman som gruppledare med röstsiffrorna 8-3.
I en sluten omröstning valdes listtvåan Eric Semb och som skäl angav Semb i en artikel med LT att Norrman saknade fullmäktigegruppens förtroende på grund av bristande ledarskap.

Enligt LT:s källor fick Semb stöd av Kenneth Camitz, Jonas Hellsten, Elisabet Babic, Anita Fasth, Marit Schwerin, Thor Gunnar Bjelland och Kajsa Sörman. Av de elva i fullmäktigegruppen var det bara Knut Slettengren och Caroline Ugglesjö som backade upp Norrman.

Sex veckor har gått sedan omröstningen och nu gjuts ny olja på vågorna i M-bråket.

Beskedet om att Norrman sparkats som gruppledare förvånade M-politikern Christer Sjöberg, ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.
– Jag har levt länge och varit i arbetslivet fram till jag blev 70 år och jag frågade mig själv om jag gått igenom allt detta utan att veta hur en bra ledare ska vara? Så jag började fundera på hur de andra på listan uppfattar Rolands ledarskap, säger Sjöberg till LT.

Sjöberg delade med sig av sina funderingar till partikollegan Jerker Jacobson (som efter petningen av Norman lämnade alla sina politiska uppdrag i protest, inklusive ordförandeposten i lokala M-föreningen).
– Vi tycker att Rolands ledarskap hela tiden varit transparent och jättebra, men det finns de som inte tycker det och det får man ha respekt för, säger Sjöberg.

Duon ringde runt till alla M-politiker – utanför fullmäktigegruppen – som stod på valbar plats på Moderaternas kommunlista för att få svar på om de hade förtroende för Norrmans ledarskap.
– Bland de elva politiker som står på plats 12-22 är det åtta stycken som tycker att Roland har en bra ledarstil och tre som har varit med i Moderaterna för kort tid för att uttala sig, berättar Sjöberg.

Längre ner på listan, plats 23-31, uttrycker sex moderater sitt förtroende för Norrman, medan en uppgav att den inte hade någon åsikt på grund av att politikern är färsk i partiet.
Två av politikerna på valsedeln kontaktades inte, Jovica Babic (23) och Lena Drott (30), eftersom man redan visste att de står bakom Semb, förklarar Sjöberg.

Utanför fullmäktigegruppen är alltså ställningen 14-2 i favör för Norrman medan fyra inte gett ett tydligt svar. Sammanräknat med fullmäktigegruppen vill med andra ord 17 M-politiker se Roland Norrman som nummer ett medan 10 M-politiker lägger sin röst på Eric Semb.

Att uppgifterna i den interna undersökningen framkommer just nu är högintressant med tanke på att Moderaterna om mindre än en vecka, den 24 november, ska ha ett extra fullmäktigegruppmöte där det ska beslutas om fördelningen av politiska uppdrag i kommunala nämnder och styrelser. Mycket troligt är att fullmäktigegruppen där majoriteten ingår

Senare samma kväll ska kommunfullmäktiges valberedning ha fått in samtliga tio partiers kandidater till olika uppdrag. Enligt valberedningens ordförande Roland Gottfridsson (C) kommer listan att offentliggöras måndagen den 28 november för att sedan röstas om på kommunfullmäktige den 20 december.

Hyperintressant blir vem Moderaterna kommer presentera som kandidat till kommunstyrelsens ordförande och den som ska leda Alliansen under mandatperioden 2023-2026.

Roland Norrman eller Eric Semb?

Oavsett vem det blir visar den interna undersökningen att det finns två otroligt tydliga falanger inom Moderaterna. Eftersom klimatet inom partiet redan nu närmar sig fryspunkten, enligt LT:s källor, kan maktkampen om ledartröjan innebära att partiet riskerar att klyvas mitt itu.

LÄS MER: Semb tog hem rond ett i M-striden
LÄS MER: Nytt storbråk på uppsegling inom Moderaterna
LÄS MER: Petad som M-ordförande vid "årsmöteskupp"
LÄS MER: Roland Norrman toppar M-listan
LÄS MER: Norrman petas som etta på M:s kommunvalslista


Bland de 31 politiker som står på Moderaternas kommunvalsedel säger sig 17 stödja Roland Norrman som ledare av partiet. Tio vill se Eric Semb och fyra har inte avgett ett tydligt svar, enligt den interna undersökningen.