POLITIK 2023-08-25 KL. 10:44

Inflationstrycket kan leda till fler sparkrav

Av Rickard Gustafsson

Samhällsbyggnadsnämnden har preciserat sitt sparpaket för 2024. Politikerna varslar dock för ytterligare sparåtgärder till följd av det höga inflationstrycket och prisökningarna i samhället.

Inflationstrycket kan leda till fler sparkrav
Besparingar på skolmat och snöröjning är de två saker som påverkar medborgarna mest i samhällsbyggnadsnämndens sparpaket. Foto: Bildbyrån

Under hela 2023 har förvaltningarna i Laholms kommun letat efter besparingsåtgärder för att möta sparbetinget på 35 miljoner kronor för 2024.

– Det går inte sticka under stol med att vi måste spara pengar och det kommer säkert att bli ännu mer. Det är negativt och det får naturligtvis konsekvenser, men det är något man måste vänja sig vid, säger SBN-ordföranden Thor Gunnar Bjelland (M).

1:e vice ordföranden Ove Bengtsson (S) tror även han att det kommer krävas fler åtstramningar inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter framöver.

Nämndens budgetram sattes nämligen innan inflationen och prisökningarna började sticka på allvar. Det enda nämnden fått kompensation för är löneökningar och kostnader för färdtjänst.

– Det är en avsevärd skillnad eftersom alla kommunala verksamheter, även vår, är beroende av att köpa saker. Det innebär att det måste till en ordentlig besparing, effektivisering eller optimering för att få ekonomin att gå ihop. Så därför kan det dyka upp och krävas andra åtgärder när vi sätter ihop internbudgeten, säger Ove Bengtsson (S).

Tills vidare är sparbetinget för 2024, vilket redan klubbats, knappt 2,8 miljoner kronor.

Flertalet förslag pekades ut redan i våras och gäller i mångt och mycket fortfarande, men har delvis modifierats.

Det nya är att en miljon kronor ska sparas inom samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och administration.

– Vi har inte definierat var det ska ske, men mycket tyder på att det kan försvinna en tjänst, säger Thor Gunnar Bjelland (M) och berättar att den nöten blir upp till nytillträdde förvaltningschefen Andreas Meimermondt att knäcka.

Nytillträdde förvaltningschefen Andreas Meimermondt (till vänster) har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden att hitta en miljon i besparingar i förvaltningens ledningsstruktur.

Foto: Rickard Gustafsson

Ove Bengtsson (S) tror att det är möjligt att hitta besparingen i skenet av att en kommunal förvaltning försvinner.

– När man slår ihop verksamheter ska det ge resultat genom att det optimerar organisationen, vilket innebär att vi kan ta den besparingen i stället för andra förslag som låg.

Det Bengtsson konkret syftar på är en jourbefattning inom räddningstjänsten, som fanns med i det första sparförslaget, inte längre finns med på listan.

Främst är det på två sparåtgärder som kommer att märkas hos medborgarna. Det första är att snöröjningsbudgeten bantas med 500 000 kronor. Gränsen för att ploga snö på detaljplanelagd mark och enskilda vägar går från och med nu vid åtta centimeter, istället för sex.

– Det ska snöa 2 centimeter till jämfört med tidigare innan vi går ut och röjer. Det är kanske ingen katastrof och har vi tur så blir det inte så mycket snö i vinter, säger ordföranden Thor Gunnar Bjelland (M).

Det andra området är försämrat utbud på skolmenyerna. 190 000 kronor sparas genom att minska dagens 3 rätter till 2, vilket innebär att eleverna framöver enbart serveras en huvudrätt samt en specialkosträtt.

Övriga sparåtgärder är mer av intern karaktär där en åtgärd redan genomförts.

Tjänsten som utvecklingsledare inom måltidsenheten har plockats bort, vilket ger en besparing på 750 000 kronor. Resterande pengar sparas genom minskad budget för utbildning- och digitaliseringsprojekt samt förändrat arbetssätt inom driftenheten.

Även avvecklingen av Stadshuscaféterian (500 000 kronor) har plockats bort ur sparbetinget då nämnden aviserar att återkomma med en annan och ännu icke officiell lösning.