Klik venligst
POLITIK 2023-05-08 KL. 06:02

Ilska efter beslut om ny nämnd

Av Rickard Gustafsson

Demokrati- och organisationsberedningen beslutade på fredagen att behålla den politiska organisationen med fem nämnder. Ilskan är stor i Medborgerlig Samling.
– I den pressade ekonomiska situation vi befinner oss i är beslutet helt oförståeligt, säger Pär-Åke Eriksson (MED).

Ilska efter beslut om ny nämnd
Pär-Åke Eriksson (MED) och Ove Bengtsson (S) har olika syn på hur den politiska organisationen bör struktureras. Foto: Johan W Jönsson/Rickard Gustafsson

7 av 9 partier (V närvarade inte på mötet) i kommunens Demokrati- och organisationsberedning ställer sig bakom förslaget att omvandla Kultur- och utbildningsnämnden till en Kultur- och folkhälsonämnd.

Socialdemokraten Ove Bengtsson, tillika ordförande i beredningen, berättar att alla partier i det styrande Ansvar för Laholm (S, C, M, KD, L) plus SD och MP är för förslaget som kommer upp i kommunfullmäktige i slutet av maj.
– Vi har gått igenom de synpunkter som kommit in och totalt sett finns det ett mycket starkt stöd för det här utifrån de remissvaren som kommit från nämnderna. All utbildning hamnar på ett ställe och det ses som en förstärkningsåtgärd och likadant att socialnämnden tar huvudansvaret för arbetslinjen, säger Ove Bengtsson (S).

Ett av huvudskälen till att skapa den nya Kultur- och folkhälsonämnden är att frågorna ses som så viktiga att man inte vill att de ska glömmas bort och slukas i de större nämndernas arbete.
– Behovet av nämnden har diskuterats, men i Laholm har vi ett jäkligt rikt föreningsliv och de behöver en hemvist som får tillräckligt med tid, energi och stöttning. Likadant är de med kulturen och när jag pratar med folk tycker de att det är bra att det sätts fokus på kultur och folkhälsa, säger Ove Bengtsson.

SD ställde sig bakom huvudförslaget men ville, utan gehör, banta den nya nämnden från 9 till 5 ledamöter.

Förslaget har dock mött starkt motstånd och Bengtsson berättar att det var en livlig diskussion på mötet.
– MED och Laholmspartiet vidhåller att vi inte ska ha nämnden utan att arbetsuppgifterna ska fördelas mellan de andra nämnderna.

Pär-Åke Eriksson (MED) säger till LT att beslutet var väntat, men det gör honom inte desto mindre upprörd. Kompetensen för att ta hand om kultur- och folkhälsofrågorna finns i andra nämnder, menar Eriksson.
– Är man rädd för att de här frågorna ska drunkna så är det väl upp till kommunstyrelsen eller revisionen att se till att de inte drunknar. Men jag tror att SON, BUN och SBN är så kloka att de klarar av att hantera detta.

Fokus på att främja kulturen har blivit skev, anser Eriksson.
– Är kulturen viktigare än räddningstjänsten? Om inte borde vi ha en räddningsnämnd. Är byggandet viktigt? I så fall borde vi ha en byggnadsnämnd. Varför har vi ingen egen miljönämnd? Nej, alla de tre frågorna ligger under samhällsbyggnadsnämnden, men kulturfrågorna är tydligen så viktiga att de behöver en egen nämnd.

MED-politikern säger att priset för påfundet får betalas av skattebetalarna.
– I förslaget står det 170 000 kronor per år sparas om man omvandlar nämnden. Om vi skrotar nämnden går det att spara 1,1 miljoner årligen plus lönen för en nämndssekreterare under tre års tid och då landar det någonstans mellan 4-6 miljoner kronor.

Eriksson menar att MED:s förslag innehåller de mest lättsparade pengarna bland alla förslag som presenterats för att få ihop budgeten för 2024 då det ska sparas 35 miljoner.

Men inte minst handlar det om symbolik – att politikerna drar sitt strå till besparingsstacken.
– Tjänstemannasidan ska spara, spara, spara. Men man sätter inga sparkrav på sig själv och det tycker jag är väldigt magstarkt. I min värld spär det på politikerföraktet.

Med endast 5 mandat av 41 i fullmäktige får slaget ses förlorat för MED och LP.