POLITIK 2022-05-15 KL. 07:58

Hundförbud på stranden luckras upp

Av Rickard Gustafsson

Förbudet mot att ha hundar på stranden från mitten av maj till mitten av september är på väg att skrotas – åtminstone delvis. En enig kommunstyrelse ställde sig bakom beslutet att kopplade jyckar får rastas på stranden från 18.00 till 08.00, men gäller inte på strandhedarna eller i sanddynerna.

Hundförbud på stranden luckras upp
Om kommunfullmäktige den 24 maj beslutar att ändra de lokala ordningsföreskrifterna blir det tillåtet från den 15 juni att rasta hundar på stranden mellan 18-08. Hunden ska dock vara kopplad och hundbajset ska plockas upp. Foto: Johan W Jönsson

Frågan om att tillåta hundar på stranden i Laholms kommun har varit på gång sedan 2020. Ärendet har varit uppe och vänt i fullmäktige men återremitterades för att undersöka frågan ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Tjänstemännen på Laholms kommuns miljöenheten inkom med synpunkter och anser att om hundar tillåts på stränderna under tidiga morgnar och sena kvällar, även under badsäsong, är det av största vikt att hundarna hålls kopplade så att hundägare ser och kan plocka upp hundarnas avföring.

Nyligen var frågan upp hos politikerna i samhällsbyggnadsnämnden, vilka ställde sig positiva till att luckra upp hundförbudet. Dock tog SBN-politikerna inte fasta på ersättaren Margareta Lindgrens (MP) propå om att hundar inte ska få vistas i sanddynerna och på strandhedarna.

Märkligt, anser kommunstyrelsepolitikerna som i övrigt köpte förslaget med hull och hår.
– Hundar har ingenting att göra uppe i själva dynerna för där häckar fåglar och annat, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Oppositionsrådet Kjell Henriksson (S) delar Cronqvists uppfattning.
– Jag tycker att det är lite märkligt att man inte gick på hennes förslag för länsstyrelsen hade samma invändning.

Beskedet från kommunstyrelsen innebär att de lokala ordningsföreskrifterna ändras, vilket kommer att ske på nästa kommunfullmäktige den 24 maj.
Det betyder att det tidigare hundförbudet som gällt mellan 15 maj och 15 september modifieras, vilket innebär att hundar får vistas på stranden från 18.00 på kvällen till 08.00 på morgonen.
– Intentionen är att kunna vara på själva stranden utanför vanlig badtid, säger Eric Semb (M).

Som vanligt måste ett beslut vinna laga kraft, vilket tar tre veckor. Det betyder att de nya reglerna börjar gälla från och med den 15 juni, veckan innan midsommar.

2024 ska konsekvenserna av det kommande aktuella beslutet följas upp och utvärderas.
Rickard Gustafsson