Klik venligst
POLITIK 2024-04-18 KL. 06:02

”Helikopterperspektivet på skolfrågan saknas”

Av Johan W Jönsson

Medborgerlig samling konstaterar att frågan kring skolnedläggningarna i Ahla och Genevad är större än att endast lägga ner två skolor. Partiet vill se ett bredare perspektiv.
– Tio byalag och över 2 000 personer i kommunen är mot skolnedläggningarna. Vi måste sätta dem i ett större sammanhang, säger MED:s ledamot i kommunstyrelsen, Roland Norrman.

”Helikopterperspektivet på skolfrågan saknas”
Roland Norrman är Medborgerglig samlings ledamot i kommunstyrelsen. Han tycker att det är ofattbart att inte byalagen och namnunderskrifterna tas på allvar i skolfrågan. Foto: Rickard Gustafsson/arkiv

Vid kommunstyrelsens sammanträde, där skolnedläggningarna klubbades igenom, ville MED att ärendet skulle remitteras till kommunledningskontoret för vidare utredning.

– Vi vill veta vad skolnedläggningarna kan få för konsekvenser för Genevad, Ahla, dessa byars omgivningar samt Laholms kommun i stort, säger Roland Norrman.

Förslaget fick inte gehör och skolnedläggningarna skickades vidare till kommunfullmäktige. MED tillsammans med Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Tio byalag i Laholms kommun har gemensamt skickat en skrivelse till Laholms kommun. Texten har även publicerats som insändare i Laholms Tidning: ”Upprop till politiker i Laholms kommun”.

Byalagen vädjar till politikerna att se helheten. ”Våra politiker ser inte till det stora hela och missar att ha i beräkningen vad det kan kosta för samhället med en avfolkad landsbygd.”, skriver man.

Det har samlats in över 2 000 namnunderskrifter för att bevara skolorna. Detta för att visa att det finns ett så stort engagemang i frågan att en folkomröstning skulle kunna bli aktuell.

– Det här handlar inte bara om föräldrar till elever på de två skolorna. Det stora engagemanget för Ahlaskolan och Genevadsskolan sträcker sig långt utanför de aktuella orterna, säger Roland.

– För mig är det ofattbart att man bara kan ignorera de här byalagen och alla de som skrivit under namninsamlingen. Kör man bara på i det läget har man inte insett sin roll som politiker.

Han tycker att det är fel att skolnedläggningarna bara utretts på facknämndsnivå (alltså av utbildningsnämnden) där det uteslutande tagits hänsyn till skolan och inget annat.

– Fem av nio ledamöter i utbildningsnämnden sitter i fullmäktige. De har ändå valt att titta på det här bara utifrån skolan. Det är märkligt att man inte har en större vidd när man sitter på två stolar.

– I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har vi krav på oss att se till helheten. Ärendena måste vara väl underbyggda och i det här fallet saknas helikopterperspektivet, säger Roland.

MED kommer fortsätta att lyfta frågan om ett bredare perspektiv kring skolnedläggningarna även inför kommunfullmäktige.

– Vi behöver titta på vad det här betyder för småorterna och kommunen som helhet. Det tar kanske ett par månader för kommunledningskontoret att se över det, säger Norrman.

Norrman och hans parti hoppas att förslaget skrotas. Går det inte det så lovar han att påminna väljarna inför nästa val som sker år 2026.

– Ansvar för Laholm vill köra igenom det här två år efter valet och två år innan nästa val. Hade man gjort så här sista året inför valet? Knappast. Men vi ska allt påminna om det.

Läs mer:

Byalagens insändare: Upprop till politiker i Laholms kommun

Skolfrågan avgörs i kommunfullmäktige