Klik venligst
POLITIK 2023-10-27 KL. 06:03

Han är kommunernas röst i partitoppen

Av Carina Nilsson

Den 10-12 november är det dags för Kristdemokraternas riksting som hålls vartannat år. Markaryds kommunråd Bengt Germundsson är föreslagen som andre vice ordförande i partistyrelsen.

Han är kommunernas röst i partitoppen
KD håller riksting i början av november. Foto: Bildbyrån

Bengt Germundsson är redan idag andre vice ordförande i partistyrelsen och har tackat ja till omval.

– Min roll är att vara en röst och talesperson för landets kommuner och regioner, jag tycker det är viktigt att det perspektivet finns med. Men det är inte tänkt att jag ska ta plats på den nationella arenan, riksdagsarbetet är jag inte uppdaterad på, säger han.

Bengt är dessutom KD:s gruppledare i Sveriges kommuner och regioner, SKR, där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar.

– Det gör att jag har en ganska bra överblick över det politiska arbetet på kommunal och regional nivå samt vilka frågor man jobbar med. Jag tycker att vi får gehör och att det finns en lyhördhet i partiet för det vi lyfter, säger han.

Några av de gemensamma utmaningarna före landets regioner och kommuner handlar om kompetensförsörjningen samt hur sjukvården ska organiseras och finansieras. Han lyfter också upp samhällsbyggnadsperspektivet – både det traditionella med vägar och järnvägar, men också fiberutbyggnad och en säker energiförsörjning i hela landet.

Bengt Germundsson är aktiv i både kommunpolitiken och i KD:s partistyrelse. Foto: Markaryds kommun

– Det är enormt stora frågor – och kostsamma allihop – men jag tror det kommer att kosta ändå mer att låta bli att ta tag i dem och på sikt riskerar vi vår position som ett välfärdsland, säger Bengt.

Under rikstinget kommer KD också att behandla cirka 400 motioner från medlemmarna. Dessutom presenteras ett förslag till en helt ny familjepolitik för partiet. Även där har Bengt haft ett finger med i spelet, då han har varit ordförande för den grupp som har tagit fram förslaget.

KD har under en tid brottats med låga opinionssiffror men Bengt Germundsson är inte så orolig över det.

– Det är väldigt vanligt att det blir så under första året i en ny mandatperiod. Det finns nu mängder av förslag för en ny inriktning på politiken men de ska också utredas och beredas innan det blir verklighet.

Valberedningen föreslår även omval för partiordförande Ebba Busch och Jakob Forssmed som förste vice ordförande.