POLITIK 2023-06-25 KL. 07:00

Halv tumme upp för solceller på kulturtak

Av Rickard Gustafsson

Laholmarna Maj och Rune Åblad får bygglov för att sätta upp solceller på taket på sitt kulturskyddsklassade hus. Men bara på halva taket. Samhällsbyggnadsnämnden kompromissar och går både husägarna och Kulturmiljö Halland halvvägs till mötes.

Halv tumme upp för solceller på kulturtak
Maj och Rune Åblad accepterade kommunens kompromissförslag och tillåts nu att sätta upp solceller på halva taket på sitt kulturklassade hus. 40 planerade solpaneler blir nu ungefär hälften så många. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

LT berättade i mars om paret Åblads planer på att sätta upp solceller på sitt hus på Ringvägen i Laholm.

Normalt sett krävs det inte bygglov för att sätta upp solpaneler, men Åblads tog ändå det säkra före det osäkra och rådfrågade kommunen. Beskedet var negativt.

Kommunen informerade om att det Svend Bögh-Andersen-ritade huset ingår i en bebyggelseinventering från 2008. Fastigheten är klassificerad som kulturhistoriskt värdefull och beskedet som gavs var att tjänstemännen samt Kulturmiljö Halland skulle rekommendera avslag om de sökte bygglov.

Motiveringen från Kulturmiljö Halland var att solcellerna skulle påverka byggnadens utseende och karaktär negativt ur kulturmiljösynpunkt.

Beskedet kom som en total överraskning då Maj och Rune före husköpet, 2021, aldrig blev informerade av säljare och mäklare om kulturklassningen.

Paret valde ändå att gå vidare med bygglovsansökan. Med argument som att solel är både klimat- och energismart och viktig för samhällsnyttan satte de sitt hopp till att politikerna i samhällsbyggnadsnämnden skulle se på ärendet med andra glasögon än de kulturhistoriska.

Efter att ha vägt in både paret Åblads och Kulturmiljö Hallands argument valde samhällsbyggnadsnämnden att ge bygglov för uppförande av solpaneler på halva taket.

Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Efter att ärendet nått politiken samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott bad ordförande Thor Gunnar Bjelland (M) att bygglovshandläggaren på Laholms kommun skulle presentera ett kompromissförslag.

Halva taket, det vill säga delen som vetter mot trädgården, kunde accepteras av nämnden.

– Vi fick ett tips om att ansöka om solceller på halva taket för då skulle bygglovet förmodligen gå igenom. Vi börjar närma oss de 80 och då beslutade vi oss för att ta det. Hade vi inte tagit det hade det blivit en lång process, säger Rune Åblad till LT.

Planen från början var att sätta upp 40 solpaneler, även på taksidan mot Ringvägen. Nu får paret Åblad nöja sig med 20-22 paneler.

– Vi betraktar det som en seger, även om vi inte är helt nöjda, säger Rune Åblad.

1:e vice ordföranden Ove Bengtsson förklarar att nämnden tagit till sig av Kulturmiljö Hallands remissvar men att bygglovsbeslutet tagits efter en helhetsbedömning.

– Kulturmiljö Halland hjälper oss att hantera sådana här frågor men är ingen myndighet med beslutandefunktion. Många privatpersoner blandar ihop det där och tror att det Kulturmiljö Halland säger är det som gäller. Men det som gäller är samhällsbyggnadsnämndens myndighetsbeslut.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande förstår att paret inte är helt nöjda men tycker ändå att det är ett bra beslut. Dels för att trädgårdssidan har fler soltimmar och dels att solpanelerna inte syns från gatan.

– Jag tycker att det är bra att vi kan hjälpa till att finna lösningar, så där vill jag berömma byggnadsenheten. Många grannar i området har solceller och det hade varit konstigt om vi sagt nej. Så speciellt är inte det här huset, tycker jag, säger Bjelland.