POLITIK 2022-12-19 KL. 18:51

Gräsrot talar ut om inbördeskriget i M

Av Rickard Gustafsson

Moderaten Stephan Stamena är orolig att maktkampen om ledarrollen i Moderaterna skapat så stor splittring att partiet lokalt riskerar att tillintetgöras. Han klandrar och ifrågasätter varför en liten klick i partiet inte tror sig behöva respektera medlemmarnas och väljarnas röster och kritiserar M på riksplanet för att tillåta att partiets demokratiska trovärdighet släpas i smutsen.

Gräsrot talar ut om inbördeskriget i M
Stephan Stamena är relativt nybliven medlem i Moderaterna och har aldrig haft några politiska uppdrag. Han tycker inte om det som sker i hans parti för tillfället och anser att man använt sig av odemokratiska metoder. Foto: Rickard Gustafsson

En kall decemberdag kontaktar moderaten Stephan Stamena, Laholm, LT:s redaktion. Rejält bekymrad över det som sker inom hans parti vill han ”ge gräsroten en röst” och sin syn på det inbördeskrig som blossat upp inom Moderaterna.

Moderaten, som stod på 15:e plats på valsedeln och hittills aldrig haft några politiska uppdrag, tar emot hemma i bostaden.
– Jag känner mig inte bekväm att bli intervjuad om det här, men nån jävel måste ju säga något och göra något. Det som pågår i Moderaterna i Laholm har ingen plats i vårt samhälle och jag kan inte tillåta ett litet entourage bestämma över hur många som helst i en förening, säger Stephan Stamena.

Den 64-årige västgöten hade jobbat inom flygvapnet under hela sin yrkeskarriär men valde 2019 att flytta till Laholm då han sökte en nystart i livet efter att hans hustru gått bort. Han berättar att han alltid varit samhälls- och politiskt intresserad och sökte själv upp Moderaterna.
– Jag upplevde det som en jättetrevlig förening när jag kom hit. Jag gillade Norrmans ledarskap och det kändes som att alla var inkluderade och för mig som var helt ny och inte kände någon var det toppen. Det var bra diskussioner på gruppmötena, stort engagemang och allt fungerade, säger Stephan och berättar att han inte tillhör någon av de falanger som strider om makten i partiet.

Men den sköna atmosfär som han känt i föreningen är numera helt förbytt. Maktkampen mellan Roland Norrman och Eric Semb har skapat en avgrundsdjup splittring i partiet.

Stamena uppfattar att partiet efter valet blivit toppstyrt och beskriver lokala moderatföreningen som ”knäckt”. Gräsrötterna har inte längre någon talan och han befarar att partiet riskerar att falla sönder inifrån, vilket kan skapa strömhopp från partiet både bland medlemmar och väljare.
– Konsekvenserna på sikt är att vi tappar medlemmar och tappar vi medlemmar tappar vi struktur och ingen som vill ta politiska uppdrag. Till syvende och sist så kommer det ett räkenskapsår – nästa val – och nästa gång vi kommer ut med en lista så kommer såklart väljarna att undra: ”gäller den här listan?”. Det finns ingen trovärdighet kvar, säger Stephan.

Vi backar bandet en smula för att sätta uttalandet i kontext.


Splittringen inom Moderaterna är total på grund av maktkampen mellan Norrman och Semb. Fortsätter stridern riskerar partiet att implodera, tror moderaten Stephan Stamena. Collage: Arkivbilder


Stamena berättar att han med facit i hand borde ha insett att splittringen tog fart redan i samband med nomineringsstämman i februari. Medlemmarna ställde sig då bakom Roland Norrman som partiets ledare och gick därmed emot nomineringskommitténs kandidat – Eric Semb.

Genom valrörelsen lanserades Norrman som partiets ledare och med valresultatet befäste han också sin position som nummer ett med 198 personkryss jämfört med Sembs 103 kryss.
– Jag kanske var naiv och blåögd men fram till valet märkte jag faktiskt ingenting. Det var först efter valet jag förstod att allt inte stod rätt till, säger Stephan.

När partiets tänkta frontfigur först petades som gruppledare i oktober och därefter föll i den interna KSO-omröstningen i november rev det upp i djupa sår internt.
– Norrman har erfarenhet och kompetens som ingen annan har och det är helt uppåt väggarna att han inte får något uppdrag. Om vi ska ha en demokrati så får vi på vår lilla, lilla nivå inte börja slira så jag tycker att det är helt okej att han står på sig. Man ska inte ge sig bara för att några hittar på saker.

Stamena berättar att han efter det sena uppvaknandet upptäckt gruppbildningar i partiet, men kan oavsett det inte förstå eller än mindre acceptera att medlemmarnas åsikter och väljarnas röster åsidosätts.
– Det är en så liten, liten klick av personer som fördärvat för så många och påverkat makten på ett felaktigt sätt. De hade nog otur när de tänkte för nu fick vi precis det vi inte ville ha – ett krig i föreningen. Jag gillar politik, men hatar fulspel, säger Stephan.

Semb framförde, i LT i oktober, att fullmäktigegruppen saknade förtroende för Norrman och ville se ett nytt ledarskap. Norrman uppgavs dessutom ha brustit i ledarskapet när han inte stöttat sina partikollegor tillräckligt.

Stamena köper inte den uppfattningen utan betraktar det som en efterhandskonstruktion och i vissa fall som rena påhitt.
– Vi har inte de ledarskapsproblem som man påstår att man har. Jag har överhuvudtaget inte uppfattat någon som helst kritik mot Rolands ledarskap under den föregående mandatperioden, utan det kommer fram först när man påträffats med fingrarna i syltburken.

Inledningen på Sembs ledarskap imponerar inte på Stamena och berättar att han efter gruppledaromröstningen ställde flertalet frågor till Semb om vad som händer i partiet.
– Jag blev oerhört irriterad och tyckte det var konstigt och skickade därför ett mejl till Eric där jag ifrågasatte det de höll på med och frågade om han var rätt man att föra ihop en förening som jag direkt såg var på väg att splittras. Jag ville ha en uppriktig förklaring men fick kritik för att jag hade en raljant ton i högt tonläge och att jag utsatte honom för personpåhopp, säger Stephan.


Stephan Stamena (M) beskriver att lusten och engagemanget minskat i partiet sedan stridigheterna blossade upp. Deltagandet på gruppmötena har minskat från normalt 20-40 till 13 på ett av de senaste mötena. Foto: Rickard Gustafsson


Stamena berättar att man inte på något möte gett medlemmarna en förklaring kring allt som hänt under hösten.
– Det har förekommit saker som inte är rumsrena och syftet med mitt agerande och med Rolands agerande är inte att ställa till med jävelskap utan att återskapa partiets trovärdighet. I stället för att överbrygga de här motsättningarna kommer Semb dragandes med regler och paragrafer och hot om uteslutning av medlemmar. Det visar ju vilken sorts ledare han är, allvarligt talat vad är det för sätt?
– Jag hade varit väldigt orolig om jag var med i något av de andra Allianspartierna med tanke på hur man agerat i vårt parti, säger Stephan.

Stamena har ännu svårare att köpa hur en liten grupp tagit befälet över partiet och utnyttjar partiets stadgar och arbetsordning för att peta Norrman.
– Man har valt att använda sig av odemokratiska metoder och vi borde inte utnyttja stadgarna på det sättet. Har man någonsin använt stadgarna på det sättet tidigare i Laholm? Partiet har säkert haft goda skäl när man tagit fram stadgarna, men nu används de för att få bort Roland. Det handlar inte om Roland som person för hade motsvarande hänt åt andra hållet hade jag agerat likadant. Jag tror på en fungerande demokrati men nu sätter våra stadgar fälleben på den.

Att Moderaterna på riksplanet till synes inte bryr sig om det som händer i M-föreningen i Laholm förvånar Stamena.
– Det är ruttet det som pågår och jag förstår inte varför moderpartiet centralt inte tar tag i det här.

Stamena hoppas och önskar att partiet kan återställa förtroendet hos allmänheten och väljarna, men att det inte kan ske utan någon form av åderlåtning.
– Enda chansen att läka partiet är att Eric Semb gör det rätta och tar ett steg tillbaka och rättar in sig i ledet så att vi kan återställa föreningen till det som är bra. Vi måste försöka för det som händer nu för ingenting framåt.

LÄS MER: Oppositionspartier rasar mot odemokratiskt M
LÄS MER: Superpetningen – toppmoderat helt utan uppdrag
LÄS MER: Semb vann interna (M)aktkampen