POLITIK 2023-03-03 KL. 09:02

Gatunamn skapade spänning i nämnden

Av Johan W Jönsson

På det senaste sammanträdet för Kultur- och utvecklingsnämnden fattades beslut om två nya gatunamn. Det blev faktiskt votering där motförslaget vann.
– Det var lite spännande, ler Gudrun Pettersson (C) som dock hamnade på den förlorande sidan.

Gatunamn skapade spänning i nämnden
Gudrun Pettersson (C) är ny som ordörande i Kultur- utvecklingsnämnden. Foto: Johan W Jönsson

Det var gatunamnet i Laholm som det blev diskussion kring. Vägen finns på området där Sofiero gård tidigare låg. Byggnadsenhetens förslag var Sofiero gårds väg.

– Sofiero gård har funnits där, så det handlar om den historiska kopplingen. På mötet föreslog Magnus att man skulle skriva ihop gatunamnet, säger Gudrun.

Magnus är S-politikern Johansson som också är vice ordförande i nämnden. Han tyckte helt enkelt att Sofiero gårdsväg låg bättre i mun.

– Då fick jag fråga på de olika förslagen, det blev votering och Magnus förslag vann med fem-fyra. Så den kommer heta Sofiero gårdsväg, säger Gudrun.

– Det handlar om hur det låter och ligger i munnen. Jag röstade för det ursprungliga förslaget men det här är ingen stor sak, fnissar hon vidare.

Pettersson menar att det inte är fel för henne som ny ordförande och för en ny nämnd att öva på ett så oförargligt ämne som en ihopskrivning av ett gatunamn.

Det andra namnförslaget från byggnadsenheten gick igenom. Det fanns ett motförslag till Ängsviolvägen i Strandstugevägen men det blev ingen votering.

Att vägen i Mellbystrand fick heta just Ängsviolvägen handlar om att kommunekologen har hittat blomman på området. Gatan ligger norr om Birger Pers väg.


Magnus Johansson (S) är vice ordförande i nämnden och var den som föreslog ändringen som vann efter votering. Fotto: Johan W Jönsson