POLITIK 2022-07-12 KL. 18:19

Förening fick svar på frågor av politiker på podie

Av Johan W Jönsson

Skummeslövsstrands Badortsförening fyller 90 år i år. Föreningen har 1 100 medlemmar och är en av kommunens större. När det bjöds in till partiutfrågning i samband med firandet ställde partierna som sitter med i kommunfullmäktige upp mangrant. ”På det stora hela tycker jag att det blev bra och det var skönt att vi slapp munhugg”, säger Owe Ericson i badortsföreningen.

Förening fick svar på frågor av politiker på podie
Partirepresentanterna på plats fick svara på frågor från moderatorn Bo Vikingsson. Badortsföreningen i Skummeslövsstrand arrangerade. Foto: Johan W Jönsson

Den rutinerade ex-journalisten (bland annat tidigare på Laholms Tidning) och Skummeslövsbon Bosse Vikingsson agerade moderator under utfrågningen och höll ordning på partiföreträdarna.

En viktig roll för att de två avsatta timmarna skulle kunna hållas. Även kommunpolitiker är duktiga på att prata och med Bertil Johansson (LP) på podiet är det inte tyst länge.

Kring äldreomsorgen var de olika partiföreträdarna i princip helt eniga. Man är överens om att det måste till någon form av boende för äldre längs kusten.

– Samtliga partier pratar om att bygga ut äldreboendena. Framförallt via så kallade trygghetsboende och så småningom med särskilt boende här på orten, säger Vikingsson.

När det kommer till skolfrågan är partierna inte helt överens. En ny högstadieskola i till exempel Skottorp är inte omöjligt i framtiden då det är där och i centrum många barn och ungdomar finns.

Fokus just nu är på en ny högstadieskola i centrum. Det finns tankar på att göra om Våxtorpsskolan till en F-6-skola och att flytta högstadiet till kusten.

– Det är inte riktigt samma enighet som inom äldreboende inom denna fråga. Men i princip är man eniga om att ordna bättre skolmöjligheter för högstadieelever i närområdet, säger Vikingsson.

Inget parti var emot att placera en förskola på det nya Hagaområdet istället för i direkt anslutning till Skottorpsskolan.

När det kommer till stranden hade flera partier liknande syn. Inget parti är emot reglerad trafik, inget är för vildcamping, alla vill ha fler toaletter och sopkärl.

Ove Bengtsson (C), Roland Norrman (M) och Lars Gustafsson (KD) påminde om det samlade helhetsgreppet som kommunen nyligen har tagit kring stranden där åtgärder är på gång.

– Det här känns inte som den fråga där vi är mest oense. Bilar på stranden - ja, reglerat, service och matställen - ja, reglerat. Toaletter i bättre utsträckning idag, säger Jan Gottfriedson (L).

– Vildcamping - nej, ställplatser - ja och så en plan så att vi kan få till det här på ett bra sätt. Det var en bra sammanfattning, tycker jag, fortsatte han till skratt i publiken.

Alla partier var inte för att näringsidkare ska kunna driva verksamhet på själva stranden. Kring frågan havsstrand och/eller badstrand var också meningarna något delade.

Miljöpartiets Lena Angviken tycker inte att näringsverksamhet hör hemma på stranden då det inte sköts. Mp föredrar också havsstrand framför badstrand med tanke på sandflykten.

– Man är nog tvungen att acceptera att det är lite havsstrand om man vill att det ska vara någon strand kvar överhuvudtaget. Vissa delar av stranden kan rensas på tång, säger hon.


Skummeslövsbon och före detta journalisten Bo Vikingsson agerade moderator vid utfrågningen och såg till att partirepresentanterna höll sig till ämnet och sin tid. Foto: Johan W JönssonMedborgerlig samling
hade utsett vältalige Mikael Kahlin (tidigare socialnämndsordförande, då för M och elva på MED:s lista inför valet) som företrädare på partiutfrågningen.

– Vi vill ha ett helhetsprogram för hela kusten. Det kommer kosta pengar men akademin är redo att hjälpa oss, näringslivet är redo och det tror jag att de ideella föreningarna också är.

– Då har vi något som påminner om det man gjort högre upp på västkusten. Vi har en strategi och en hållbar framtidslösning som vi kan lämna över till barn och barnbarn, säger Kahlin.

Det var svårt att sammanfatta diskussionen men Vikingsson försökte och sa att det finns saker som utan stora problem går att åtgärda ganska snabbt, som toaletter och sopkärl.

Badortsföreningen menar
att trafiksituationen för framförallt fotgängare och cyklister i Skummeslövsstrand måste förbättras.

– Vi får tyvärr resultat som inte är förankrade i verkligheten. Vi måste planera tillsammans med de som bor i området. Annars kommer vi ingenstans, säger Roland Norrman (M).

När det kom till just trafikfrågan lämnades överlag mycket av ansvaret över till trafikplanerare. Fel, tyckte en i publiken som bad politikerna återta makten från kommunens tjänstemän.

– Kanske kan ni politiker skicka med till era tjänstemän att prova något annat med tanke på hur situationen upplevs här i Skummeslövsstrand, uppmanade moderator Vikingsson.

Överlag var det en hel del frågor från de cirka 50 i publiken. Många av åhörarna var partikamrater till de som satt på podiet.

– Totalt sett tyckte jag att det var bra. Vi fick svar på frågor och partierna kunde föra fram sin ståndpunkt. Det var kul att det var flera frågor från publiken också, säger Owe Ericson.

Kommunens största parti Socialdemokraterna närvarade inte. ”Märkligt”, tycker Ericson som förklarade att de var bland de första att anmäla sig. ”Måste blivit någon form av miss”.

– Jag tycker att det här är ett perfekt exempel på hur föreningslivet lägger grunden för att politiken ska fungera. Olika åsikter kommer fram och diskuteras. Fantastiskt!, säger Vikingsson.

Moderatorn får också avsluta:

– I den mån de kan säga något så tycker jag att de försöker. Äldreomsorgen var de tydliga med. Sedan blev det vagare och vagare och mer oenighet, och det ska det ju vara.


Badortsförening i Skummeslövsstrand är en av kommunens större föreningar med 1 100 medlemmar. När de bjöd in till utfrågning ställde partierna upp. Foto: Johan W JönssonFakta:

De företrädde partierna:

Bertil Johansson, Laholmspartiet
Per-Ove Andersson, Sverigedemokraterna
Roland Norrman, Moderaterna
Lars Gustafsson, Kristdemokraterna
Ove Bengtsson, Centerpartiet
Jan Gottfriedsson, Liberalerna
Lena Angviken, Miljöpartiet
Björn Abelli, Vänsterpartiet
Mikael Kahlin, Medborgerlig samling
Socialdemokraterna närvarade inte