Klik venligst
POLITIK 2024-06-13 KL. 11:23

Folkomröstning om skolorna tidigast i november

Av Rickard Gustafsson

Skolorna i Ahla och Genevad har stängt och eleverna har sommarlov. Samtidigt går turerna med de nedlagda skolorna vidare både politiskt och juridiskt. En unik folkomröstning väntas bli av efter att folkinitiativets namninsamling godkänts. Samtidigt har en domstol beslutat att avslå en rad överklaganden om att verkställandet av kommunfullmäktiges beslut ska skjutas upp.

Folkomröstning om skolorna tidigast i november
Om partierna i Laholms kommunfullmäktige står fast vid sina tidigare åsikter i skolnedläggningsfrågan lär en lokal folkomröstning äga rum sent i höst. Foto: Bildbyrån

Den grupp av privatpersoner som samlat namn för att väcka kravet om folkomröstning lyckades till sist uppnå 10-procentsmålet. 793 inlämnade sidor med 4 020 namnunderskrifter kontrollerades och av dem godkändes 2 107 namn.

Knappt 1 700 av de inlämnade namnen saknade personnummer eller var inte folkbokförda i kommunen.

– Jag är jättestolt över det vi genomfört. De sista listorna som lämnades in visade sig bli direkt avgörande. Det känns så häftigt och jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till, säger initiativtagaren Camilla Wäli.

Med nästsista hindret avklarat för folkomröstning återstår bara att 14 av 41 ledamöter ställer sig bakom beslutet som tas i fullmäktige den 25 juni.

Att döma av det politiska skyttegravskriget, som pågått i månader, talar allt för att medborgarna i höst ges möjlighet att rösta i frågan. I så fall sker den tidigast i november då bland annat frågeställningen och svarsalternativen först ska formuleras.

– Grundtipset är att vi får igenom den, säger oppositionsrådet Peter Berndtson (SD) efter att kommunstyrelsen, rent formellt, röstat ned förslaget om folkomröstningen.

De styrande partierna i Ansvar för Laholm (C, M, KD, L och S) vill som bekant inte att beslutet om den nya skolorganisationen rivs upp.

– Vi ser ingen mening med den här folkomröstningen för i höst är förändringen genomförd och att lägga 1-1,5 miljoner kronor på ett val är pengar som vi kan använda till annat. I det här fallet har demokratin valt ett styre i Laholms kommun som ska ta ansvar för kommunens ekonomi. Det ansvaret tar vi, säger Ove Bengtsson (C).

Ansvar för Laholm, med Ove Bengtsson (C) och Kjell Henriksson (S) i spetsen, tycker att det är meningslöst att lägga pengar på en folkomröstning. Foto: Rickard Gustafsson

Kommunrådet tillägger:

– Vi har varit tydliga från första början att vi behöver göra den här omorganisationen för att klara ekonomin och för att få en likvärdig skola. Vi kan inte ha skolor som inte har fulla klasser. , säger Bengtsson och menar att det drar med sig kostnader på alla plan.

Oppositionen ser på ärendet ur annan vinkel.

– Dels har juridiken inte fastställt det ännu då nedläggningsbeslutet är överklagat till förvaltningsrätten, dels var det olyckligt att nedläggningsbeslutet kom så tidigt att man inte hann få en folklig reaktion. Ja, en folkomröstning kostar pengar men demokrati måste få kosta, säger Peter Berndtson.

Birger Bäkmark (MED), nybliven ersättare i Ks, har svårt att förstå hur man kan rösta nej.

– Ansvar för Laholm har på ett listigt sätt forcerat fram skolnedläggningarna. Med tanke på att vi vetat om att en namninsamling var på väg in genom dörren så borde det ju vara klädsamt att när nu kraven är uppfyllda att den också utförs. Man borde som politiker ändå förstå att man är folkvald och därigenom har ett ansvar mot invånarna.

Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling, här manifesterade genom Peter Berndtson respektive Birger Bäkmark, stöttar genomförandet av en folkomröstning. Foto: Arkivbilder

På den juridiska arenan har Förvaltningsrätten i Göteborg avslagit ett stort antal överklaganden från både politiker och privatpersoner där inhibition begärts av fullmäktiges beslut den 14 maj.

Domstolen anser inte att det som hittills framkommit i målet skulle påvisa att beslutet är olagligt. Det betyder inte att ärendet är avgjort, men får kanske ändå ses som en fingervisning för den kommande domen.