Klik venligst
POLITIK 2023-03-15 KL. 16:00

Fler tjänster hotade i kommunalt sparförslag

Av Rickard Gustafsson

35 miljoner kronor ska sparas inför 2024. När kommunstyrelsen presenterade sitt sparförslag föreslår de bland annat neddragningar av tjänster på näringslivsenheten och kommunikationsenheten, slopat målområdesanslag, halvering av marknadsföringskostnader och halverat bidrag till Attraktiva Laholm.

Fler tjänster hotade i kommunalt sparförslag
Kommunstyrelsens sparförslag för 2024 uppgår till nästan 3,7 miljoner kronor. En enig kommunstyrelse med Kjell Henriksson (S), Ove Bengtsson (C) och Peter Berndtson (SD) står bakom förslaget. Foto: Rickard Gustafsson

För att få ekonomin att gå ihop 2024 beslutade kommunfullmäktige i november förra året att nämndernas ekonomiska ram för nästa år ska minskas med 35 miljoner kronor plus att kommunalskatten ska höjas.

Nya regimen inom Ansvar för Laholm (C+M+KD+L+S) hade knappt hunnit tillträda innan kommunstyrelsen skickade ut ett direktiv till samtliga nämnder och styrelser (inklusive sig själva) att se över sina verksamheter.

Kostnadsjakten är i full gång och sedan tidigare finns det ett förslag på att skrota kultur-och utvecklingsförvaltningen, vilket enligt beräkningar skulle betyda besparingar på cirka 6 miljoner.
29 miljoner återstår med andra ord.

Den första nämnden av fem att lansera ett sparförslag är kommunstyrelsen som hittat möjliga besparingar på cirka 3,7 miljoner kronor. Det motsvarar 3,5 procent av totala Ks-budgeten.
– Vi behöver göra dessa möjliga neddragningar för att klara av de här 35 miljonerna utöver skattehöjningen på 52 öre som också ligger i beslutet, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C).

Det mest drastiska i förslaget är att göra sig av med två av fem medarbetare på näringslivsenheten, vilket betyder minskade kostnader på 1,4 miljoner kronor.
– Det är inte utpekat vilka tjänster det handlar om och inget vi kan kommentera i nuläget, säger Ove Bengtsson (C).
Ett svar som inte lär stilla köpmannaföreningen Attraktiva Laholms oro kring tjänsten som handelsutvecklare, vilket LT tidigare rapporterat om.

Även en tjänst på kommunikationsenheten föreslås försvinna (i dagsläget vakant) vilket sparar drygt en halv miljon och samma enhet får också en halv miljon mindre att röra sig med när det gäller marknadsföringsåtgärder.
En miljon föreslås sparas på slopat målområdesanslag, vilket stoppar utvecklingsprojekt som har till uppgift att uppnå kommunfullmäktiges uppsatta mål.

Resterande 325 000 kronor ska sparas genom uppsägning av prenumerationer på tidningen Dagens Samhälle (175 000), avsluta engagemanget i Nyföretagarcentrum (100 000) samt minska bidraget till Attraktiva Laholm från 100 000 till 50 000 kronor (som använts för centrumaktiviteter).
– Vi måste titta på alla typer av kostnader, men vi vill vara noga med att poängtera att detta är ett förslag som kommer att processas vidare. Det är inte hugget i sten, utan ett förslag, säger Ove Bengtsson (C).

Beslutet om respektive nämnds ekonomiska ram inför 2024 ska bestämmas i maj månad i kommunstyrelsen.
– Framåt hösten kommer vi jobba med budgetprocessen, men ska vi få genomslag redan 1 januari 2024 måste vi jobba på det här sättet, säger Ove Bengtsson.

Resterande nämnders förslag till sparåtgärder kommer närmsta veckorna.

LÄS MER: Nedläggningshot vilar över KUN-nämnden
LÄS MER: Fem chefer tampas om fyra toppjobb
LÄS MER: KUN-förvaltningen kan komma att skrotas