Klik venligst
POLITIK 2022-08-24 KL. 19:43

C slog ett slag för småskaliga energikällor på nya värmeverket

Av Johan W Jönsson

Centerpartiet gjorde ett studiebesök på Fjärrvärmeverket i Laholm och passade samtidigt på att ha lite pressinformation inför valet. ”I dessa tider är alla typer av energislag välkomna”, säger Centerns förstanamn Ove Bengtsson.

C slog ett slag för småskaliga energikällor på nya värmeverket
Representanter från Laholms Fjärrvärme, driftschef Marcus Ewald, projektledare Carna Walle och VD Sven Persson, berättade om det nya fjärrvärmeverket för Centerpartiet. Ove Bengtsson och Centern förde fram sin energipolitik. Foto: Johan W Jönsson

– Fjärrvärmeverket som byggs här nu ser vi som ett gott tillskott till faunan av olika energislag som vi behöver ha i Laholms kommun, fortsätter Bengtsson.

Energifrågan är en nyckelfråga inför valet - både lokalt och nationellt. Centerpartiet i Laholm har under lång tid verkat för småskaliga energikällor.

– Vi var väldigt tidigt ute i Laholms kommun när det gäller den småskaliga energiproduktionen. Det gäller både vindkraft och biogasläggningen, till exempel.

– Vi vill slå ett slag för den småskaliga energiproduktion och välkomnar den senaste satsningen från Laholms Fjärrvärme, säger Bengtsson.

Från kommunens sida menar han att det är viktigt att man förenklar för intressenter att bygga för småskalig energi.

– Nu är det mycket tal om solcellsparker. Vi har många stora tak överallt. Vi hoppas att man ska få producera mer än vad man själv gör av med för att det ska kunna gå ut på nätet och användas.

Centern vill se fler solceller på kommunala tak och att företagare samt privatpersoner inspireras att anlägga solceller. På ren åkermark vill man inte se solcellsparker.

Bengtsson och Centern tror också att det är viktigt att människor får hjälp och vägledning kring vad de själva kan göra för att vara energieffektiva.

– Många är oroliga över energipriset. Det behövs rådgivning. Det finns en tjänst som delas med Halmstad idag och vi vill att den tjänsten ökar sin närvaro i Laholm.


Ove Bengtsson slog ett slag för de småskaliga energikällorna. Foto: Johan W Jönsson


Laholms kommun producerar mer el än vad laholmarna gör av med. Centerpartiet skulle vilja att satsningarna som görs tillfaller de egna invånarna i större utsträckning.

– Vi är en producent som levererar el i det fjärde elzonsområdet. Vi behöver ha någon form av morot för att det ska ges möjlighet att investera i solceller, vindkraft, biogas och fjärrvärme.

– Elzonerna är orättvisa. Varför ska vi ha fyra zoner i Sverige? Vi producerar nästan lika mycket ut och det är här elledningarna går över, säger Bengtsson.

Det finns röster som vill ta bort vattenkraftverken i Lagan för fiskens skull. Centerpartiet vill värna om vattenkraften. Både i Lagan i mindre bäckar och åar.

– Det jobbas för att ta bort vattenkraftverket i Laholm men det ser vi med oro på. Bland annat för fiskens skull. För då kommer troligtvis fiskeodlingen att försvinna.

– Vill man göra något kan man möjligtvis göra något omlöp men det får vi se fram över. Det är viktigt att vattenkraftverket får vara kvar.

Centern vill behålla de småskaliga vattenkraftverken. Vill man ha fria vägar för fisken ser partiet hellre omlöp där fiskarna kan vandra.

– Och där måste staten ta ett större ansvar. Vi kan inte låta enskilda dammägare betala miljonbelopp för tillstånd och omlöp, säger Bengtsson.

Laholms Fjärrvärme
lyfte in pannan i sin nya lokal måndagen den 22 augusti. Planerad driftstart för fjärrvärmeverket nedanför Nyby Industriområde är vecka 42.

– Vi hoppas på det. Framgent vill vi in mot centrum. Vi har stora fastighetsägare inne i centrala Laholm som är snudd på desperata och längtar efter lösningar, säger projektledaren Carna Walle.

På anläggningen i Laholm kommer även biokol att produceras. Det är en produkt som kan blandas i jordar, användas till vattenrening och för filterlösningar samt till djupströbäddar.

– Det är även ett sätt att binda in koldioxid, vilket är en stor del idag som vi måste hantera. Med hjälp av fotosyntesen plockar vi ut CO2 från atmosfären. Det är häftigt att kunna göra det lokalt.

Det som kommer användas i fjärrvärmeanläggningen är lokalt producerat bränsle från skogarna runt om samt returflis som kommer från engångspallar och liknande.

– Vi kommer testa att köra parkavfall i den här anläggningen också. Vi har en separat lina för det. Annars är det ett problem då det innehåller grus och sand, säger VD:n Sven Persson.

Samtliga kommunens fastigheter kommer kunna få värme från den nya fjärrvärmeanläggningen.