Klik venligst
POLITIK 2023-11-30 KL. 09:16

Bistra ekonomiska tider för kommunen

Av Carina Nilsson

2024 blir ett år där Markaryds kommun får övervintra ekonomiskt. Investeringarna minskas och man får ta ur resultatutjämningsreserven för att täcka upp ett underskott. Men kommunalskatten lämnas orörd.

Bistra ekonomiska tider för kommunen
Markaryds kommun kommer att få hålla hårt i slantarna nästa år. Foto: Bildbyrån

Sista måndagen i november klubbade ledamöterna i kommunfullmäktige budgeten för 2024. Tre förslag till budget fanns: den styrande Alliansens, Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas där Alliansens budget blev den som till sist röstades fram.

Alla partier var överens om att budgetarbetet hade fungerat på ett mycket bra sätt.

– Jag vill tacka Bengt Germundsson för transparensen i detta arbete och även vår tillförordnade ekonomichef som försett oss alla partier med ett bra grundmaterial, sade oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) under sammanträdet.

Trots en stor enighet om budgeten som klubbades var det ingen som tyckte att det var enkelt att lägga fram årets budget.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) underströk de bistra ekonomiska tider som råder.

– Det är en väldigt utmanande tid vad gäller ekonomin. Räntenivåerna är på en nivå som de yngre aldrig har upplevt och inflationen är högre än på väldigt många år. Samtidigt har vi demografiska utmaningar där färre ska försörja fler och ett behov av stora samhällsinvesteringar.

När siffrorna för hela kommunens verksamhet hade räknats samman stod det klart att det fattades 14 miljoner i budgeten. Merparten av det beror på att kommunens pensionsskuld har räknats upp med inflationen.

– Eftersom vi inte får lägga en budget med minus, behöver vi använda resultatutjämningsreserven och jobba smartare för att få det att gå ihop. Det här blir ett år där vi får övervintra och verkligen anstränga oss för att samarbeta med medborgarna, näringslivet och andra för att hitta lösningar. Det tror jag är nyckeln för att vi ska lyckas, sade Bengt Germundsson.

Ledamöterna i kommunfullmäktige var helt eniga om att de vill värna kommunens kärnverksamhet med vård, skola och omsorg. Men även om inga visstidsanställda ska sägas upp så kommer de bistra ekonomiska tiderna att märkas. Foto: Arkiv

Men även om bistra tider väntar är utgångsläget på många sätt gott ansåg Germundsson.

– Arbetslösheten och antalet som behöver ekonomiskt bistånd är på historiskt låga nivåer i vår kommun. Vi ligger lägst i länet och bland de lägsta nivåerna i Sverige.

Joakim Pohlman höll med om det mesta i Bengt Germundssons anförande.

– Vi har alla velat värna om kärnverksamheten i kommunen: vård, skola och omsorg samt personalen som jobbar i dessa verksamheter. Vi kommer inte att säga upp några tillsvidareanställda, men alla kommer att märka av att det blir tuffare tider, sade han.

Kommunen kommer också att skjuta flera investeringar på framtiden men tre riktigt stora kommer att löpa på som planerat: en ny förskola vid Imre Hansens backar, en ny räddnings- och ambulansstation i Strömsnäsbruk (som finansieras tillsammans med regionen) och en ny skola i Strömsnäsbruk.

Sverigedemokraterna hade som förslag att skapa en resursskola, vilket orsakade en lång debatt, men fick inte mycket gehör bland övriga ledamöter. I stort var även SD nöjda med det budgetförslag som klubbades igenom, vilket SD:s gruppledare Heino Johannesson framhöll.

– Vi tycker att det finns många bra saker i detta och budgetprocessen har varit mycket bra och lärorik med ett gott stöd från kommunens ekonomichef, sade han.

Kommunalskatten lämnades orörd på 33,31 kronor varav 12 kronor går till regionskatt. Även kring detta rådde det stor enighet med argumenten att en höjd kommunalskatt slår hårdast mot de medborgare som redan har små marginaler i ekonomin.