POLITIK 2022-03-17 KL. 16:44

Allt närmre ny förskola och äldreboende i Våxtorp

Av Rickard Gustafsson

Med en knapp majoritet beslutade kommunstyrelsen att det ska byggas en ny förskola och ett äldreboende i Våxtorp. Förskolan var det inget snack om, men både M och SD ville avvakta med bygge av äldreboende tills socialnämndens utredning är klar om var kommunens framtida äldreboenden ska vara placerade.

Allt närmre ny förskola och äldreboende i Våxtorp
Laholms kommun vill att den nya förskolan och äldreboendet ska bli en mötesplats. I den gemensambyggda fastigheten kommer det att finnas ett kafé med uteplats – allt för att skapa möten över generationsgränser. Skiss: White

Om beslutet i kommunfullmäktige den 29 mars följer i samma spår som i kommunstyrelsen kommer det byggas ett nytt sammanbyggt äldreboende och förskola med storkök och kafé/aktivitetsutrymme i Våxtorp.
Planen är att det ska bli 40 lägenheter på äldreboendet och en förskola för 120 barn fördelat på sex avdelningar.

Prislappen är grovt uppskattad till 227 miljoner kronor (+- 10%), där kostnaden för äldreboendet blir 153,5 miljoner respektive 73,5 miljoner för förskolan. I kostnaderna ingår också rivningen av gamla Solgården och tolv pensionärslägenheter.

Fast förslaget fick bara en knapp majoritet i kommunstyrelsen och ärendet avgjordes efter votering, 5-4, där Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade emot.

Partierna ställde sig utan tvekan bakom bygget av förskola, men vill avvakta med bygget av särskilt boende tills socialnämndens SÄBO-utredning är klar.
– Vare sig vi som parti eller facknämnden har velat ha SÄBO i Våxtorp eftersom Randerslund i Ränneslöv ligger bara några kilometer bort. Det finns ett mycket mycket större behov framöver vid kustområdet, enligt de uträkningar som socialnämnden gjort, säger Roland Norrman (M) som anser att den tillfälliga paviljonglösningen med 40 platser, som redan finns, duger bra tills det finns en heltidslösning på plats.

Övriga partier i kommunstyrelsen (C, S och KD) ställde sig bakom förslaget.
– Det här är en byggnation som sitter ihop. Ska man göra förskolan först får man börja om med en ny projektering senare för äldreboendet. Förskolan är i ett väldigt stort behov av bättre lokaler för de är nästintill utdömda, säger Erling Cronqvist (C) vars parti hela tiden varit positiva till ett nytt äldreboende i Våxtorp.


De nya byggnaderna ska byggas i tegel – men i olika kulörer. Avsikten är också att sätta upp spaljéer på gavlarna och därmed ge möjlighet för klätterväxter att skapa variation i fasaderna kopplade till årstiderna. Skiss: White


Kristdemokraten Lars Gustafsson hade i kommunstyrelsen ett tilläggsyrkande på att också tillgodose hemtjänsten med nya lokaler – i närområdet.
– Det finns det utrymme till, säger Kjell Henriksson (S).
– Det finns ju hemtjänstlokaler i Våxtorp, men de ligger längre bort. Verksamheten tycker inte att det är bra med avståndet och då kan vi sälja den lokalen i stället, säger Roland Norrman.

Kommunstyrelsen accepterade KD:s tilläggsyrkande och ärendet ska nu avgöras i sin helhet i fullmäktige sista tisdagen i mars. Går förslaget igenom kan de nya byggnaderna stå klara att tas i bruk någon gång under 2024. Om så blir fallet kommer kommunen att göra sig av med det tillfälliga evakueringsboendet vid Våxtorpshallen.