POLITIK 2022-04-12 KL. 19:16

Äldreboendestrid avgörs redan om två veckor

Av Rickard Gustafsson

Bläcket i fullmäktigebeslutet om återremiss av nybyggnad av förskola och äldreboende i Våxtorp har knappt hunnit torka. Nu ska ärendet upp igen den 26 april och det lär bli spännande om partierna håller fast vid sina tidigare åsikter kring det tänkta 227-miljonersbygget.

Äldreboendestrid avgörs redan om två veckor
Frågan om nytt äldreboende i Våxtorp delar kommunråden i Laholms kommun i två läger. Roland Norrman (M) vill hellre se ett trygghetsboende medan Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson håller sig till ursprungsplanen. Foto: Arkivbild.

Moderaterna som fick SD, MED, L och TP med sig i minoritetsåterremissen vid fullmäktige i mars tycker att deras alternativ att ändra förstudien avseende äldreboende delen till förmån för ett trygghetsboende inte utretts tillräckligt.

Bakgrunden är att KS-förvaltningen i samråd med Kommunfastigheter undersökt M-alternativet men konstaterat att det inte är möjligt att ändra gjord förstudie utan att det i så fall krävs en helt ny.
– Vi hade nog förväntat oss att det skulle bli en återremiss på riktigt och att det skulle ta ett tag med utredningar för att få fram ett riktigt förslag med trygghetsboende, säger Roland Norrman (M).

Erling Cronqvist (C) anser att allt gått rätt till.
– Ska vi utreda och göra en förstudie för kanske en halv miljon utifrån en minoritetsåterremiss för att sen komma till fullmäktige där majoriteten har en annan åsikt? Det anser jag inte vara ekonomiskt ansvarsfullt, säger han och berättar att kostnaden för förstudien redan uppgår till fyra miljoner kronor.

När frågan behandlades återigen på tisdagen i kommunstyrelsen blev det återigen ursprungsplanen som vann voteringen. Sista ordet har fullmäktige, men att döma av ordväxlingen mellan S- och M-toppen på ks-presskonferensen kan debatten bli het om två veckor.


På fullmäktige den 26 april ska ärendet om nybyggnad av förskola, äldreboende och hemtjänstlokal i Våxtorp definitivt avgöras. Skiss: White


Roland Norrman var enormt tydlig med att frågan inte handlar om att man inte vill satsa i Våxtorp.
– Vår satsning består av ett trygghetsboende i stället för ett äldreboende. Det här är precis lika mycket satsning fast på en annan inriktning, säger Roland Norrman (M).

Kjell Henriksson (S) håller inte med. För S handlar det inte om byggnaden i sig utan om de arbetstillfällen som ett äldreboende medför.
– I utveckling av serviceorten satsar ni inte överhuvudtaget. Vi satsar på att hela orten ska ha en chans att växa och knyta till sig kompetenser, säger S-kommunrådet.

Norrman vidhåller den position han haft i både kommunstyrelsen och fullmäktige och stöttar sig på det förarbete som gjorts av socialnämnden.
– Facknämnden har redan från begynnelsen, utifrån enkätundersökningar och egna slutsatser, sagt att det inte behövs något äldreboende i Våxtorpsområdet utan tycker att det behövs på annat ställe. Vi tror att ett trygghetsboende mycket väl skulle kunna fylla de funktioner vi pratar om och att folk i Våxtorp skulle inse vad bra ett trygghetsboende skulle kunna vara.

Inte heller det uttalandet föll i god jord hos Henriksson.
– Vi utgår från facknämndens behov 2030 och det är 300 vårdplatser. Genom att bygga i Våxtorp så tillgodoser vi delar av det behovet. För oss är det en ren lokaliseringsfråga och det är viktigt från vår sida att säga att hela kommunen ska växa. Trygghetsboende kommer vi bygga vid kusten, där har kommunen två tomter.
Rickard Gustafsson