NYHETER 2022-09-23 KL. 17:15

Vapensamlare döms till fängelse för vapenbrott

Av Rickard Gustafsson

Nationella insatsstyrkan assisterade Laholmspolisen när de gjorde husrannsakan i den 57-årige mannens hem och poliserna beslagtog en laddad revolver och skarp ammunition. Nu döms mannen till sex månaders fängelse för vapenbrott och brott mot vapenlagen.

Vapensamlare döms till fängelse för vapenbrott
Polisen hittade den uppborrade startpistolen i en låda under tv:n i 57-åringens bostad. Foto: Polisens förundersökning

I början av januari i år fick polisen ett tips om att den 57-årige mannen förvarade skjutvapen i sin bostad. Medan Laholmspolisen säkrade huset utvändigt inväntade patrullen att Nationella insatsstyrkan från Göteborg skulle anlända till platsen.

Insatsstyrkan gick in och säkrade mannen, helt odramatiskt, och hittade direkt ett skjutvapen som låg på vardagsrumsbordet. Därefter tog Laholmspolisen över genomsökandet och hittade två ytterligare skjutvapen varav det ena låg i en låda under tv:n och det andra i en väska under sängen. Dessutom beslagtogs drygt 80 patroner skarp ammunition.

Två av pistolerna var icke-licenspliktiga luft- och kolsyrevapen medan det tredje vapnet var en uppborrad startpistol som var laddat med två ollonskott men skulle enligt analys av Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) kunna användas med skarp ammunition.


Skarp ammunition – totalt hittade polisen över 80 patroner i mannens bostad. Foto: Polisens förundersökning


Åklagaren åtalade mannen (som saknar licens för vapen och ammunition) för vapenbrott och ansåg att brottet skulle bedömas som grovt då vapnet är av särskilt farlig beskaffenhet då det på grund av sin utformning är att anse som särskilt lätt att dölja. Förutom att vapnet var modifierat var det vid anträffandet dessutom laddat.

Den 57-årige mannen har under hela förundersökningen och under rättegången hävdat att han är vapensamlare med ett särskilt intresse för cowboyvapen och att han handlat flera vapen från High Chaparall. Den licenspliktiga revolvern menar mannen att han köpt av en person i Halmstad för cirka tio år sedan och att den skulle ingå i hans samling.

Mannen förnekade brott och hävdade i tingsrätten han inte visste om att revolvern var uppborrad och att han bara använt den två gånger vid nyårsfirande i stället för smällare och att han då laddat den med ollonskott.
Väskan, där den skarpladdade ammunitionen påträffades, påstår mannen ingick i köpet i Halmstad. Samtidigt vittnade han om att den legat under sängen i tio år och att han aldrig tittat i den eftersom det enbart var revolvern han var intresserad av.


I den här väskan hittade polisen skarp ammunition, vilket den dömde 57-åringen i tingsrätten hävdade att han inte kände till. Foto: Polisens förundersökning


Tingsrätten anser inte att mannens förklaring är trovärdig men valde att mildra vapenbrottet till normalgraden då 57-åringen inte bedöms ha haft för avsikt att använda vapnet i brottsliga sammanhang. Innehavet av den skarpa ammunitionen innebär också att han döms för brott mot vapenlagen.

Straffvärdet för de begångna brotten är sex månaders fängelse och eftersom 57-åringen inte ge sitt samtycke till samhällstjänst ansåg domstolen att det saknades förutsättningar att utmäta något annat straff än just fängelse.

57-åringen är tidigare ostraffad.