NYHETER 2022-07-20 KL. 16:49

Valkompass för funktionsvarierade på teatern

Av Johan W Jönsson

Föreningen Funktionsrätt Laholm bjuder in samtliga partier i kommunfullmäktige att medverka vid något de valt att kalla för Valkompass Laholm på teatern. ”Vi vill veta vilket parti som vill mest för oss”, säger FFR:s ordförande Kane Bengtsson.

Valkompass för funktionsvarierade på teatern
Kane Bengtsson är ordförande i Föreningen Funktionsrätt Laholm. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

En inbjudan till de politiska partierna har gått ut. Tre var snabba på att svara. Kane Bengtsson hoppas att partierna ställer upp mangrant.

Föreningen Funktionsrätt har skickat med åtta frågor som de vill ha svar på av de som företräder partierna vid valkompassen.

– Vi vill se vilka partier som har funktionsnedsättning och våra problem på sin agenda. Vi vill också uppmärksamma dem på hur det är att ha en funktionsnedsättning i Laholm.

Tanken är en öppen diskussion där partierna såväl som föreningen ska få föra fram vad de tycker. Sofie Johansson som är verksamhetsledare på Rättighetscentrum Halland är moderator.

– Det är en jätteduktig tjej. Vi har avsatt två och en halv timme. Men det kan ju dra över om det blir mycket frågor. Vi har satt en spärrgräns på två minuter per talare och ämne, säger Bengtsson.

Hur är det att vara funktionsvarierad i Laholm idag?

– Vi tycker att man vridit klockan tillbaka lite. Det har blivit något tuffare. Vi har legat i framkant men det gör vi inte längre. Vi hoppas komma dit igen.

Kane tar upp gatumiljön som en bit som har försämrats. Det finns till exempel taktila ledstråk som slutar rakt in i en vägg.

– Det har blivit lite eftersatt. Vi påtalar brister men får inget gehör. Det är en del i det som vi vill belysa under den här kvällen.

Varför ligger inte Laholm i framkant längre?

– Det kan bero på flera olika saker. Till exempel att kanske politiker och tjänstemän ersatts med andra som inte är lika insatta av våra frågor och på stramare ekonomi överlag.

De åtta frågorna som föreningen tar upp har man fått fram via tre träffar i FFR Laholm. Politikerna som kommer får frågorna innan så att de kan förbereda sig.

– Nu har vi valt de här åtta frågorna men det kan dyka upp fler spontana frågor. Det är bra att politikerna får se dem innan så att de får jobba med ämnena.

Varför just valkompass?

– Ja, det är ju val i år och det handlar lite om att välja riktning. Vilket parti är det som gör mest för oss och som vill mest för oss. Vilket håll väljer vi?

Valkompsass Laholm äger rum tisdagen den 9 augusti med start 17:30. Beräknad sluttid är klockan 20. Laholms teater är platsen.

– Jag skulle tro att det blir uppskattningsvis mellan 50 och 75 i publiken. Det har börjat komma fler och fler på våra aktiviteter nu igen efter corona, avslutar Kane Bengtsson.

Fakta:

Föreningens frågor till partierna:

Har ni något i ert partiprogram för personer med funktionsnedsättning?

Tycker ni att ersättningen till de som jobbar i daglig verksamhet bör höjas?

Anser Ni att socialnämnden bör lägga sig på en högre nivå gällande LSS?

Hur arbetar vår kommun med Agenda 2030 gällande universell utformning? Vem har ansvaret när det gäller gatumiljön exempel taktila ledstråk, igenvuxna trottoarer m.m.?

När en neurologiskt skadad person (stroke/propp/etc.) är medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset, hur hanterar då kommunen rehab?

Kommer socialnämnden tvingas till neddragningar inom vård och omsorg?

Kommer kommunen tvingas att sänka utbud och kvalitet på maten för äldreomsorgen på grund av den ökande inflationen?

Uppfyller lekplatsen i stadsparken kraven vad gäller anpassning för barn med en funktionsnedsättning?