Klik venligst
NYHETER 2024-02-16 KL. 17:15

"Väldigt tråkigt men inte nattsvart"

Av Carina Nilsson

– Det är såklart väldigt tråkigt för alla som drabbas, men det är inte nattsvart på arbetsmarknaden. Det finns flera industriföretag som kan ha behov av att anställa, säger John Karlsson som är näringslivschef i Markaryds kommun efter beskedet om Nibes sparpaket.


Näringslivschef John Karlsson samt kommunråden Bengt Germundsson och Ove Bengtsson beklagar att anställda kommer att bli av med jobben, men betonar att utgångsläget är gott.

Beskedet om att 500 anställda berörs av ett stort sparpaket på Nibe kom inte som en stor överraskning för John Karlsson.

– Vi har en kontinuerlig dialog med företagen i vår kommun och vi har också ett samarbete med Nibe via vår arbetsmarknads- och integrationsförvaltning så det har funnits lite signaler om det här, säger han.

Han konstaterar att Nibe har drabbats av både ett minskat nybyggande och en krympande marknad för villaägare som vill installera en värmepump i ett befintligt hus.

– Det är kopplat till de högre räntenivåerna men också till att gas- och elpriserna i Europa har stabiliserats. Lägger man till att politiska beslut om den gröna omställningen i Europa har ändrats så är det flera olika saker som drabbar Nibe, säger John Karlsson.

Han betonar att läget på arbetsmarknaden i kommunen ändå är gott med en väldigt låg arbetslöshet och flera industrier som har behov av att anställa.

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt för dem som drabbas men det känns inte nattsvart på något sätt. Vi har också många anställda som pendlar till Markaryd från grannkommunerna, det är inte 500 boende i Markaryd som drabbas, säger John Karlsson.

Även ordföranden i kommunstyrelsen i Markaryd, Bengt Germundsson (KD) beklagar att människor kommer att bli av med sina jobb men betonar att Nibe som företag ändå går bra.

– Ibland måste ett företag vidta anpassningsåtgärder när marknaden viker, för att ha en beredskap inför framtiden. Det tycker jag att Nibe gör nu och man har också sagt att man kommer att hantera det här så respektfullt som det går.

Han betonar också att företaget fortfarande satsar i Markaryd med flera stora investeringar för framtiden.

– Det viktigaste vi som kommun kan göra är att fortsätta utveckla näringslivsklimatet och skapa bra förutsättningar för företag att verka här, säger Bengt Germundsson.

Laholm är en av de kommuner som har störst inpendling till Markaryd och kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) beklagar också att människor kommer att mista sina arbeten.

– Det är ett jättetråkigt besked och det är klart att Laholm kommer att påverkas, Nibe är en stor arbetsgivare för många som är bosatta i kommunen. I dagsläget är det svårt att veta hur omfattande det blir, men vi har trots allt ett gott utgångsläge i Laholm med många företag som mår bra och även byggföretag som har fullt upp trots den rådande konjunkturen. Vi får se vad det här innebär och hur det slår mot Laholm lite längre fram, säger han.

Fotnot: Nibe har cirka 1 800 anställda i Markaryd och 22 000 i världen.

LÄS MER: 500 anställda berörs av sparpaket på Nibe