NYHETER 2023-11-22 KL. 12:05

Väggmålning på polishus utreds

Av Johan W Jönsson

Föreningen Norden tycker att fasaden på det gamla polishuset ska smyckas med en målning. Kultur- och utvecklingsnämnden är positiv till förslaget.
– Vi ska utreda möjligheterna för det här, säger nämndsordförande Gudrun Pettersson (C).

Väggmålning på polishus utreds
Grått, grått och grått! Fasaden på gamla polishuset skulle kunna pimpas med konst eller grönt, enligt förslag tlll kommunen. Foto: Johan W Jönsson

Det gamla polishuset har tidigare varit med i omröstningar kring Sveriges fulaste byggnad. Fastigheten har dock renoverats och ser betydligt bättre ut idag.

Arbetet med polishuset har nyligen prisats. Hallands museiförening delade ut diplom för god byggnadsvård till Kommunfastigheter och Laholms kommun för renoveringen.

Gaveln mot Kristianstadvägen är grå och utan fönster. En utmärkt plats för ett konstverk – en stor väggmålning, tycker Föreningen Norden och initiativtagaren Gunnar Gullander.

Det skulle enligt föreningen vara ett led i att bygga vidare på kommunens långa tradition av offentliga utsmyckningar i stadsmiljön. Kultur- och utvecklingsnämnden är positiv.

– Vi vill ta reda på mer. Vi vet just nu inte vad som är möjligt att göra och vad vi vill göra. Vi är inte negativa till förslaget. Det ska bli intressant att se vilka möjligheter som finns, säger Pettersson.

En väggmålning på gamla polishusets kala gavel kanske inte hade varit så dumt, menar Föreningen Norden. Foto: Johan W Jönsson

En sak som ska utredas är hur en väggmålning skulle förändra behovet av framtida underhåll samt förutsättningarna för att få bygglov för en fasadändring.

– Här i Laholms kommun har vi en tradition av konstverk som finns kvar för lång tid framåt. En väggmålning är inte beständig på det sättet. Men vi får se vad vi kommer fram till.

Föreningen Norden föreslår att medel till ett eventuelt konstverk hämtas från Hilding och Gretas donationsstiftelse alternativt från Lundgrenska donationsfonden.

Något som eventuellt skulle kunna sätta käppar i hjulet för en utsmyckning är att det gamla polishuset av Kulturmiljö Halland anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde av skyddsklass C.

På samma tema har laholmaren Susanne Gerstenberg skickat en skrivelse till kommunen där hon föreslår att väggen dekoreras med växtlighet i väntan på ett konstverk.

”Laholms invånare skulle kunna få glädje att se det renoverade gamla polishuset med grön fasadklädnad. Ligger inte grönt i tiden?”, frågar Gerstenberg sig.

– Det förslaget tar vi också med oss i detta. Det är ett trevligt förslag men vi får se vad undersökningarna kring det här ger och återkomma, säger Gudrun Pettersson.