NYHETER 2022-06-30 KL. 19:21

Vägg på eldhärjad byggnad får rivas

Av Johan W Jönsson

Väggen mot Köpmansgatan tillhörande den eldhärjade byggnaden på Stortorget får rivas. Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat rivningslov. ”Det är tråkigt för fastighetsägarna att ha det så som det är nu. Det känns bra att vi kommit så här långt i alla fall”, säger Samhällsbyggnadsnämndens vikarierande ordförande Gudrun Pettersson (C).

Vägg på eldhärjad byggnad får rivas
Trist syn, tycker många laholmare och besökare. Nu har Samhällsbyggnadsnämnden givit rivningslov till väggen mot Köpmansgatan. Foto: Johan W Jönsson

Det var den 14 juni i fjol som fastigheten vid torget vid namn Majoren 5 brandhärjades. Sedan dess har resterna stått kvar. Nu två väggar som bevarats av kulturhistoriska skäl.

Hade fastighetsägarna fått bestämma hade hela byggnaden rivits och byggts upp igen i samma stuk. Det satte dock en byggnadsantikvarisk utredning stopp för.

Nu får ändå de kulturhistoriska värdena stryka på foten till viss del. Väggen är i dåligt skick efter branden. Dessutom har väder och vind gjort väggen än sämre med tiden.

– Det finns två väggar kvar och det är den mot Köpmansgatan vi givit rivningslov för. Den ut mot torget ska bevaras. Det var bara den mot Köpmansgatan som det begärts rivningslov för.

Ruinen efter branden har varit en skamfläck för centrum i över ett år nu. Fastighetsägarna vill inget annat än att komma igång och bygga.

– Det känns bra att vi kommit hit i varje fall. Vi vill så klart att de ska få komma igång och kunna göra något bra av det, fortsätter Gudrun Pettersson.

Trafikföringen i centrum samt Gamleby utreds just nu av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det var som ett informationsärende på senaste nämndssammanträdet.

– Det är bara på förslagsstadiet ännu men i det förslaget finns med att enkelrikta Köpmansgatan från Stortorget till Hästtorget då det är så trångt att mötas där.

Ansökan om bygglov för en ny byggnad kommer upp på nämndens nästa sammanträde som äger rum i augusti. Att få ett nytt hus på plats beräknas ta cirka ett år.


Väggen mot Köpmansgatan är i dåligt skick efter branden. Väder och vind har inte gjort saken bättre. Foto: Johan W JönssonDet har varit tal om att göra byggnaden smalare för att kunna bredda trånga Köpmansgatan. Det tillåter dock inte detaljplanen. Det är nu istället tal om att enkelrikta gatan. Foto: Johan W Jönsson