Klik venligst
NYHETER 2023-03-21 KL. 13:35

Utomhusbad kan få stryka på foten

Av Johan W Jönsson

Vallberga och Våxtorp kan bli utan utomhusbad. Det är nämligen några av besparingarna som Kultur- och utvecklingsnämnnden föreslår i det stora sparpaket som Laholms kommun just nu håller på att ta fram inför 2024.
– De andra besparingarna hade vi kanske gjort ändå som effektiviseringar. Att avveckla baden gör vi bara om vi verkligen måste, säger Kun:s ordförande Gudrun Pettersson (C).

Utomhusbad kan få stryka på foten
Vallberga och Våxtorp riskerar bli utan utomhusbad. Nyttjandegraden är låg och Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår motvilligt att baden läggs ner som en besparing. Foto: Arkivbild

Laholms kommun ska spara pengar. De olika nämnderna har fått i uppdrag att se över vilka besparingar som kan göras i respektive förvaltning. Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit fram ett förslag på besparingar på nästan 3,5 miljoner kronor.

Förslag på åtgärder är:

Förändring av driften av caféverksamheten på folkhälsocentrum.

Förändring av verksamheten på byggåtervinningen i Ahla.

Förändring av verksamheten på Möbellagret.

Avveckling av utebaden i Våxtorp och Vallberga.

– Vi har gjort en genomlysning av alla verksamheter och kommit fram till att vi skulle kunna minska kultur- och utvecklingsnämndens rambudget med 3 380 000 kronor, säger Pettersson.

När det gäller driften av caféverksamheten på folkhälsocentrum ska personalstyrkan som redan finns där ha utrymme i schemat för att bemanna även cafédelen.

Sedan 2021 har caféet bemannats av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och måltidsenheten. Besparing: 1,5 miljoner kronor.

– Det kan innebära ett förändrat utbud och förändrade öppettider på kafédelen men inte på själva badavdelningen, säger Pettersson.


Gudrun Pettersson (C) är ordförande i Kultur- och utvecklingsnämnden. Foto: Johan W Jönsson/arkiv


Genom att slopa arbetsträningen på byggåtervinningen i Ahla och istället göra det till en ren daglig verksamhet hoppas nämnden kunna spara 550 000 kronor.

– Det handlar inte bara om en besparing utan om att behovet av arbetsträningsplatser minskat medan behovet av platser inom daglig verksamhet ökar.

Möbellagret föreslås att endast behålla de möblemang som har attraktivitet för återbruk inom kommunens verksamheter. Då behövs inte lika stora lokaler. Besparing: 250 000 kronor.

– Vi behöver inte ha möbler i lager som bara står år efter år. Vi skulle kunna ha ett möbellager på en mindre yta än idag och då minskar hyreskostnaden, säger Pettersson.

Kun föreslår också att mattransporterna till daglig verksamhet upphör. Kommunen står idag för transporten medan brukaren själv betalar maten.

– Det läggs på brukarens boende istället. De får ha lunch med sig hemifrån eller också blir det en ökad kostnad för transport, säger Pettersson.

Transporterna ligger utanför det kommunala uppdraget men har ändå gjorts som en service. Pettersson gissar att cirka 50 personer berörs. 380 000 kronor sparas.

Avvecklingen av utebaden i Vallberga och Våxtorp var det förslag där det blev mest diskussioner i nämnden. Att stänga baden skulle innebära en besparing på 700 000 kronor.

– De andra besparingarna hade vi kanske gjort ändå som effektiviseringar. Att avveckla baden gör vi bara om vi verkligen måste, säger Pettersson och fortsätter:

– Det blir ett minskat serviceutbud till invånarna och simskolan försvinner från orten. Man kan erbjuda simskola på de andra baden men det blir en försämring för de som har svårt att ta sig.

De kommunala baden i Knäred och Veinge ska vara kvar tillsammans med Skummeslövsbadet som är föreningsägt. Nyttjandegraden på baden i Vallberga och Våxtorp är låg.

– Räknar man bort baden som görs genom fritids och simskola används baden väldigt lite. Men att ta bort dem skulle ändå kännas tråkigt, säger Pettersson.

Går förslagen på besparingarna igenom sker förändringarna först till 2024. Det kommer alltså gå att bada i Vallberga och Våxtorp även i sommar oavsett.

Beslut fattas i kommunfullmäktige i maj.